20746

 

Újfalusy Antal

A legnagyobb kínai olajmező egyik felfedezője Újfalusy Antal - A legnagyobb kínai olajmező egyik felfedezője

Őszinte részvétem a gyászolóknak! ABFRA és BP. 

Farkasréti temető VK7/0/1/21

Együttérzéssel: Cséti Imre Debrecenből


 

Újfalusy Antal - gyászjelentés

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 05. 09.

93. születésnapján, május 7.-én elhunyt Újfalusy Antal geofizikus öregdiáktársunk.

(Miután mindketten a Magyar Geofizikusok Egyesület tagjai vagyunk, onnan számítottam a gyászjelentésére, hogy megoszthassam, de fordítva történt.)

Katona Bence nevű unokájától majdnem véletlenül megkaptam kedves kollégám gyászjelentését, amit melléklek:

Újfalusy AntalÍgy vállaltam az iskolatársainknak , és az MGE felé való továbbítását, és a Facebook lapokon való szerepeltetést, és  dr. Pályi István osztálytársának Messengeren való jelzését, hogy az őt méltán tisztelők értesülhessenek gyászszertartásáról.

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László


 

Katona Mihály

Búcsúbeszéd a gimnázium részéről

A végső ’Isten Hozzád’ elköszönéshez megkaptam Tóth Barna igazgató úrtól a Karcagi Római Katolikus Templomban a Katona Mihály tanár urat búcsúztató beszédét, hogy mellékelten és kezdetleges honlapomon is közzé tegyem iskolatársaink körében, és felkerüljön honlapunkra.

Katona Mihály tanár úr - Búcsúbeszéd a gimnázium részéről

 Ez azonban mélyértelmű gondolataival, találó idézeteivel, nemes érzelmi telítettségével messze túlmutat a hosszú tanári pálya száraz felsorolásán.

Így méltó emléket állít Katona Mihály tanár úrnak, amit tegyünk maradandóvá azzal is, hogy elolvasásával magunkba véssük, és honlapunkon szerepeltetjük.

Emléktáblája ügyében pedig hamarosan felhívással jelentkezünk, hogy elindítsuk a széleskörű szervezést.

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László 


 

Búcsú Katona Mihálytól

Kedves Barátaink!

A Katona Mihály tanárunktól való búcsúzáshoz kaptam pár fotót diáktársainktól a tegnapi gyászszertatartásáról, amin látható családja a katolikus templomban és a sírjánál, továbbá Tóth Barna gimnáziumi igazgató úr a méltatása közben, valamint Varga Mihály miniszter úr és Szepesi Tibor polgármester úr részvétele.

Most gazdag honlapunknak (https://www.karcagidiakok.hu) az  Emlékezések /Életutak fiókjában található, 2013. január 9.-i „Életem a karcagi gimnáziumban” című, még az Építész Pincében elhangzott visszaemlékezésével búcsúzhatunk tőle (aminek rögzítését és videószerű megjelenítését Dévai Huba és Mile Sándor iskolatársainknak köszönhetjük).

Ezen átsugárzik a tanítványait és környezetét megnyerő személyes varázsa:

Katona Mihály: Életem a karcagi gimnáziumban

Igazgató úrtól készülök elkérni a templomban elhangzott nekrológot, hogy majd azt is közzé tegyem iskolatársaink körében, és felkerüljön honlapunkra. 

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László 

 

Búcsú Katona MihálytólBúcsú Katona MihálytólBúcsú Katona MihálytólBúcsú Katona MihálytólBúcsú Katona Mihálytól


 

Kedves Barátaink!

Csíkos Sanyi tegnap, 2024. május 19-én 16:00-17:30 óra között a Bartók Rádió Lemezelő c. műsorában szerepelt.

Életpályájáról beszélgetett Madarász Zsolt riporterrel, és közben kedvenc zeneszámait hallgatták, sőt mint a Főiskola óta jóbarát, Szilágyi Tibor színművész is bekapcsolódott  a műsorba.

Az alábbi hivatkozás megnyitásával (a bal felső indító háromszögre kattintva) érdemes meghallgatni a színvonalas, ünnepi műsort:

Beszélgetés Csíkos Sándorral, életpályájáról

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László


 

 Kedves Barátaink!

A tavalyi  (2023. május 4.) jól sikerült Eötvös Loránd kiállítás bemutatása során kaptuk az ajánlatot, hogy ugyanott megtekinthetjük a MÁELGI által fejlesztett geofizikai műszereket.

Miután akkor páran futólag szemrevételeztük, úgy határoztunk, hogy idei fővárosi záró programként kerül rá sor.

Erre vonatkozik mellékelt június 6.-i alkalmunkra való meghívónk, amikor az eszközöket ismerő, általam mozgósított geofizikus szakemberek vezetésével tekinthetjük meg azokat (Jánváry János, Kovács Béla, Schőnviszky László).

A helyszín természetesen nem az MTA Iroda, hanem a MÁELGI volt épülete a Bp. XIV. Colombus u. 17. alatt (nem messze a Zugló vasútállomástól).

Mindenkit szeretettel várunk.

Más:

A Katona Mihály tanár úr tervezett emléktáblája kapcsán sikerült összekötőket találnom mind a 4 osztályához, amiknek osztályfőnöke volt (Elek Mária; Kiss Györgyné Simon Ilona; Toldi István; Gál András).

Ha megkapom a május 7.-én elhunyt Újfalusy Antal (geofizikus) öregdiáktársunk gyászjelentését, azt is közzéteszem, közben dr. Pályi István osztálytársának Messengeren jeleztem már a gyászhírt.

A várpalotai Trianon Múzeum és a szépen felújított vár megtekintését július 2.-ra tervezzük 9 órás vonatindulással, aminek részleteit később pontosítjuk a. Ez alkalomhoz kötnénk a Dr. Kiss Mihály tisztifőorvos által kezdeményezett és 1928. július 1.-én létrejött Karcagi Öreg Diákok Szövetségről való megemlékezést, amit elődünknek tekintünk.

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László

 Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 06. 06


 

„Itt születtem én ezen a tájon,…”

Kedves Barátaink!

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 05. 09.

Nagy öröm számunkra, hogy dr. Csíkos Sándor, a Nemzet Színésze megtisztelte öregdiák társait azzal, hogy tegnap, május 9.-én a kitüntetéseivel járó roppant megszaporodott elfoglaltsága ellenére is vállalta körünkben való szereplését. Így mi is  köszönthettük, a Kossuth-díj, a Nemzet Színésze, Debrecen Díszpolgára, a Jászkunságért elismerő oklevél címekkel kitüntetett színművészt.  Sanyit mi is mindig magunkénak éreztük, ezért minden sikerét ránk sugárzónak is fogjuk fel, mi is sütkérezünk ebben.

Mai előadásának futó egyeztetése során adta az „Itt születtem én ezen a tájon,…” címet, de a végleges döntést rám bízta. Miután szabad kezet kaptam bennem felmerült címkét az I. Mózes 50.20. is, amikor József azt mondja: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt,…” Mert 56 miatt rosszakarói „rosszat terveztek ellene”, eltávolították a karcagi gimnáziumunkból. De így került a debreceni Fazekasba. Kétséges, hogy különösen miután Kató Nénitől megfosztották osztályunkat, a karcagi GÁG-ból bejutott volna a Színművészeti Főiskolára.

Ahogy megismertem, Sanyi nem egy elszállt agyú ember, hiszen osztályunkban még matekből is a jobbak közzé tartozott. Néhányuk eltávolításával mintegy lefejezték osztályunkat. Több osztálytalálkozónkat is megtisztelte részvételével, és kiemelkedő szerepet vállalt a 2019-ben gimnáziumunkban állított 56-os emlékművünk avatásának ünnepélyessé tételében, ami egyébként Karcagon mindeddig a legméltóbb ilyen emlékhely.

De ő messze túlnőtt Karcagon, országos hírű sikeres színész, rendező és dramaturgia tanár, akit Debrecen városa többször kitüntetett szeretetével, rajongásával. Például az Ember tragédiája Luciferét 130-szor játszotta, és ehhez kötődik „Lucifer tragédiája” c. doktori értekezése. De rendezői tevékenysége mellett volt közel egy évtizedig a nyíregyházi színház igazgatója is. Valamint 30 éven keresztül oktatott az Ady gimnázium dráma tagozatán. Még Szabó Magda is nagy elismeréssel nyilatkozott róla, színdarabjai legjobb interpretálójának tartotta (Az a szép, fényes nap; Régimódi történet; És ha mégis, uram?; Széchenyi címszerepe; Sziluett; Kiálts, város!).

„Bármilyen szerepben hitelessé tud válni, legyen az Shakespeare-hős vagy modern férfi alak. Igazi élettere mégis a magyar történelem ihlette drámairodalom. Az az érzésem, színpadon senki olyan természetesen nem élte át az évtizedeink és évszázadaink problematikáját, sem személyes, sem nemzeti vonatkozásban , mint ő. Neki sosem kellett magyaráznom, ki az, akit megjelenít.: elolvasta a darabot és eggyé vált a szerepével.  De ha Németh Lászlót vagy Hubay Miklóst játszik, akkor sincsen ez másképpen, mert akkor őket tolmácsolja hitelesen. Hogy vidéki fiú, hogy származása és neveltetése révén az én tematikáimhoz még közelebb áll, mint másokéhoz, az az én szerencsém. Nem az övé, mert ő mindent el tud játszani.”

És Ratkó József költővel is közvetlen jó viszonyban voltak (Segítsd a királyt!).

Nekem is volt szerencsém egy Szabó Magdára emlékező a Marczibányi Művelődési Otthonban rendezett alkalmon ott lenni, aminek Sanyi volt a házigazdája. Meg még a „Lucifer tragédiája” c. doktori védését is meghallgathattam, valamint a róla szóló könyv bemutatóján is részt vettem és dedikáltattam azt.

Jól jött nekünk ez az ünnepi alkalom, Sanyi körünkben való szereplése némi felfrissülést hoz vérszegény öregdiák mozgalmuknak is.

Karcagi kötődéséről idézek a róla szóló könyvből:

CSIKOS SÁNDOR kulisszák nélkül, részlet

Más:

Következő alkalmunk június 6.-án a volt MAELGI épületében, a  Colombus u. 17. alatt az ottani műszerfejlesztés megtekintése lesz.

Adós vagyok még a nyári várpalotai kirándulás szervezésével.

Katona Mihály tanár úr emléktáblája 2025.okt.4.-i állításához megnyertem Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, Nt. Koncz Tibor esperes és Tóth Barna igazgató úr egyetértését. A 1969-ben, a B osztályban érettségizett Toldi István matematikus teljes mellszélességel segít a szervezésben, de a tanár úr 1961.C; és 1973.A osztályaira is számítunk.

Gyászhírként, szomorú együttérzéssel jelzem, hogy 93. születésnapján, május 7.-én elhunyt Újfalusy Antal (geofizikus) öregdiáktársunk.

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László  Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 05. 09.Csíkos Sándor, „Itt születtem én ezen a tájon,…

 Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 05. 09.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 05. 09.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 20124. 05. 09.


 

Katona Mihály

Katona Mihály 92-ig évében itt hagyott bennünket – sokan ismerték és szerették.

Sajnos (a szertartás is újabb találkozó lehetőséget kínál), a túlélőknek – bár nem olyan vidám, mint a május 9-ei.

A 91 évet betöltötte – édesapámhoz hasonlóan, de bocsánat, ez nem tartozik ide.

A búcsúztatás hasonlóan fog zajlani Wolf György tanár úr búcsújához, ahol Barát Mihályné tanárnő beszélt (ill. búcsúzott egykori kedves barátjától). Sajnos már egyikük nincs közöttünk – ABFRA!

Barátok voltak mind a hárman, de vigasz, hogy ha emlékezünk Rájuk (most ezt teszem), akkor addig élni is fognak.

Üdvözlettel és/vagy szeretettel: Imre a KÖBK titkára


Kedves Barátaink!

Cséti Imre titkárunkon keresztül eljutott hozzám is a Katona Mihály tanár úr gyászjelentése:

Katona Mihály A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre majd maradandó megemlékezéssel, emléktábla állítással kíván tisztelegni egykori diáktársunk és tanárunk előtt, aki társaságunknak is hűséges tagja volt.

Ennek elébe menve az elvi hozzájárulást megkaptam:

- az iskolafenntartót képviselő Nt. Koncz Tibor esperes úrtól,

- az iskolavezetés részéről Tóth Barna igazgató úrtól,

- valamint az alkotó Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrásztól.

Folyamatban van azon diákjainak toborzása, akiknek osztályfőnöke is volt, és besegítenek a munkánkba.

Közülük Toldi István matematikus (érettségi 1969.B) teljes mellszélességgel vállalja a közreműködést.

Várunk ugyanilyen lelkes szervezőt az 1961.C, valamint az 1973.A osztályaiból.

De rengeteg tisztelőjének a támogatására is számítunk.

A gondos előkészítés és a körültekintő kivitelezés miatt, a felavatást a karcagi 2025. október 4.-i összejövetelünkre tervezzük.

 

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László

 


 

Kedves KÖBK tagjai és leendő tagjai!

Öreg diákok körében kutakodok, segíteni szeretnék a rákbetegek körében. Magam is az vagyok. Négy rosszindulatú daganatom van, de már három betokosodott. Ha nem vagy tagja a Rákbetegek Országos Szervezetének http://www.rakszovetseg.hu/, és a „Mindig van remény” Daganatos Betegekért  Alapítvány karcagi szervezetének (Együtt Egymásért Klub Karcag Váczi Attiláné Ica 30-5173945), akkor itt az alkalom. 

Lépjél be – legyünk szorosabb kapcsolatban: 

http://www.rakszovetseg.hu/test_jml2/index.php/a-szervezetrol/halozatunk

Érdemes megismerkedni vele, mert van lehetőség a gyógyulásra. Segít a szervezet is. Lépj be Te is – itt a „Belépési Nyilatkozat”:

Belepesi_nyilatkozat_2024

 – töltsd ki – küld el. Vállalom a közvetítést is. Egymással is tarthatjuk a kapcsolatot – meglátod – hasznos lesz. Én most léptem be – van tagdíj (3 eFt/év), de ingyen adnak „Béres csepp”-et, amit támogatótól kap, stb. Ismerkedj a honlapjaikkal.

A fenti üzenetet tovább küldheted bárkinek, akire gondolsz – hiszen neki is (vagy hozzátartozójának) hasznos lehet. Éljünk minél tovább (majdnem) gyógyultan – ebből csak egy van!

Szeretettel és/vagy üdvözlettel: Cséti Imre


 

Katona Mihály

Öregdiákságunk is gyászol, mert elhunyt Katona Mihály tanár úr.

Katona Mihály

Melléklem feleségének, Katonáné Csávás Sárikának aznapi posztját, amiben tájékoztat, hogy „Katona Mihály tanár úr, április 23-án hosszan tartó küzdelme végén megpihent.”

Szintén közreadom gimnáziumunk méltó megemlékezését, egykori tanáráról, igazgatójáról.

Az öregdiákok és családom nevében történt részvétnyilvánításom során megkértem Sárikát, hogy majd a gyászjelentést és nekrológot is bocsássa rendelkezésünkre a további tájékoztatás végett.

A posztokon látható több száz részvétnyilvánítás-megosztás is igazolja, hogy rengeteg tanítványa, ismerőse szerette, ami tulajdonképpen kölcsönös volt, hiszen hosszú pedagógus pályája során csak egyetlen diákja megbuktatására kényszerült.

Minden téren jó értelemben vett úriember volt.

Az én osztályomat is tanította, és B Major tanár úr elhunyta után vállalta osztálytalálkozóinkon az osztályfőnökséget, így mi is szorosan kötődtünk hozzá.

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László

Katona Mihály Katona Mihály


 

  

Csikos Sándor, a Nemzet Színésze

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.04.04.

Ezúton is gratulálunk dr. Csikos Sándornak a jó hírhez, hogy szakmája kiválasztottjai ilyen kivételes megbecsülésben részesítették, amit valóban bőven meg is érdemelt.

Nagy örömünkre szolgálhat és büszkék lehetünk rá, hogy egy iskolatársunk (nekem osztálytársam is volt) lett a Nemzet Színésze.

A melléklet annak a könyvének a borítója, amiben Kornya István mutatja be őt, „CSIKOS SÁNDOR kulisszák nélkül” címmel 2021-ben, Kossuth-díját megelőzően.

Aki többet szeretne megtudni Sanyiról és karcagi kötődéséről, annak a fenti (nekem is dedikált) könyvből az általam bedigitalizált alábbi részletet ajánlom:

CSIKOS SÁNDOR kulisszák nélkül, részlet

Telefoni gratulációm során szóba került, hogy a következő szezonunkban szívesen vállal nálunk egy szereplést, amit nagy örömmel fogadhatunk.

Bihari László, a KÖBK elnöke

 

CSÍKOS SÁNDOR kulisszák nélkül

 

A hír, és rövid ízelítő Csikos Sándor szerepeiből:

Csikos Sándor lett a nemzet színésze, Ridikul.hu 2024. április 5.  

 Igazolás

Aktuálisan megemlékezhetünk a Deák Ferencnek a Pesti Naplóban 1865. április 16.-án „Még néhány szó a „Botshafter”-nek április 9.-i cikkére” címen megjelent, húsvéti cikk néven elhíresült írásáról, ami előmozdította a hazánkra felvirágzást hozó kiegyezést.

Milyen jó lenne, ha a mi nagyságrendekkel kisebb léptékű öregdiák mozgalmunkra is haszonnal járnának alábbi gondolataim. Nyilván én nem látok a jövőbe, mint a „Haza bölcse”, de a korábbi, időről-időre regnáló vezetésünkkel szembeni pár kiállásom utólag cáfolhatatlan igazolást nyert:

  1. 2005-ben hiába érveltem a B. Major László tiszteletére állítandó emléktábla ügyében (Sz. Jánosnak), csak a 2018-19-es szezonban kerülhetett állítására sor. Ez mozgósította nemcsak tagságunkat, hanem további iskolatársainkat is, akik az emléktábla támogatásán túl, több esetben az öregdiák számlára is adakoztak.
  2. Amikor viszont e kalapolásom során, főleg a külső adakozók jóvoltából, többletünk keletkezett, egyesek (M.I. elnök, és Sz.J. örökös elnök) elvárták volna, hogy azt az öregdiákok számlájához csapjuk. Velük szemben kiálltam, hogy ezt a maradványt a főbb adakozókkal és iskolánkkal egyeztetve, a gyűjtés eredeti céljával összhangban, Laci bácsi emlékének szenteljük. Kiváló matematikusokat részesítünk jutalomban egy szép emléklap kíséretében, ami már több mint 10 éves hagyomány. Hálásak lehetünk viszont Cséti Imrének is, aki támogatta ezt az általam kezdeményezett megoldást a rendelkezésünkre álló maradék pénzek érdemi felhasználására.
  3. Sok gáncsoskodás ért az 56-os emlékmű szervezése kapcsán is (G-né K.M. ig, P.I. elnökhelyettes, M.S. FB elnök, stb.), ami aztán ezen túllépve végül Karcagon jelenleg a legméltóbb 56-os emlékhely. Előzővel analóg módon itt is szorgalmaztam, hogy ennek a maradék pénzét szintén a témához kapcsolódó pályázatokra fordítsuk. És ezt az elvet követjük a további emléktábláknál az alkotó Györfi Sándornak köszönhető „megtakarításokkal”  is.
  4. Már 2015-ben javasoltam (V.M.Zs. elnökünknek), hogy ügyeinknek hangot adva indítsunk Facebook lapot, amire a többi javaslatomhoz hasonlóan, választ sem kaptam. Így ennek égető szükségét érezve 2016 május közepén saját szakállamra elindítottam a Karcagi Gimi lapunkat. Ezért viszont D.H. kampányt indított ellenem, inkvizíció elé akart állítani, nemtelen módon is presszionált. Facebook lapunk lavinaszerű népszerűsödésének azonban már nem lehetett gátat szabni. Miután honlapunk aktualizálása is akadozik, a Karcagi Hírmondó pedig például pár éve három cikkemet sem jelentetett meg, és most is hónapok óta hiába várom, hogy nemes törekvésükről, a diákok több témában való jutalmazásról írottakat közöljék. Ezért a Facebook ma már nélkülözhetetlen ügyeink széleskörű propagálására (a saját Karcagi Gimistán túl közvetve a Karcagi vagyok ismerősei körében is, ami így együtt kb. 10 ezer ember).

 

Deák Ferenc a Magyarországra kedvező történelmi helyzetet érzékelve szólalt meg, a felsőbbségeket is ösztönözve a racionális megoldásra, a kiegyezésre.

Én viszont sajnos a számunkra kedvezőtlen helyzetben kiáltok a „felsőbbségeinkhez”, a karcagi és onnan elszármazott prominens személyekhez, hogy lehetőségeikkel, tekintélyükkel is segítsék elő a nemes célokat követő öregdiák mozgalmunk népszerűsítését, ezzel támogatva annak túlélését.

Mert én természetesen fenti erőfeszítéseim ellenére sem tudom „megváltani” az öregdiák mozgalmunkat.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK elnök


 

Hartyányi Juli: A siker kovácsa

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.04.04.

A mai napon (2024.4.4.) vendégünk Hartyányi Juli iskolatársunk volt, aki „A siker kovácsa” címmel tartott előadást, nem mindennapi életpályájáról.

Ebből és az alábbi videóból megtudhatjuk, hogyan jutott el diplomája után a vizsolyi tsz alkalmazástól, az ottani közigazgatáson és a megyei főtanácsosságon át, az anyagi jólét irigylésre méltó fokáig:

https://www.youtube.com/watch?v=kPUSLFwgkGE

Ennek elérése azonban óriási energia befektetést igényelt, évekig a hivatali munkája mellett végezte a multilevel marketinges tevékenységet, ezen belül előbb az Amway, de ezután a Forever keretében az egymásra épülő szintek teljesítésével érte el sikereit.

Ennek köszönhetően átlagon felüli anyagi helyzetet ért el, ”mindenre jut” (lakásfelújítás, új autó, évente 5-6 egzotikus üdülőhely, még jól kereső gyermekeit is támogathatja, stb.).

Azt is megtudhatjuk, hogy kitűnő a közösségi szemlélete, több sportágban sikereket ért el és máig teniszezik,  és természetesen az egészséges életmód híve.

Mindez pedig szorgalma mellett megfelelő hátteret biztosít üzleti tevékenységéhez. 

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.4.4Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.4.4Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.4.4


 

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


 

Búcsúzunk Berta Mártontól

Berta Márton, gyászjelentés

Kedves Barátaink!

Búcsúzunk Berta Mártontól, nyugalmazott rajztanár, grafikus- festőművész, öregdiák társunktól. A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének újjáalakulása óta tagja volt, s a budapesti rendezvényeinknek szinte állandó résztvevője késői idős koráig. Több alkalommal tartott nekünk előadást is munkásságáról.

1930. júl. 30.-án született Karcagon. Szüleit a jól ismerték, édesapja a Hangya Szövetkezet fűszer-csemege üzletének a vezetője volt. Tanulmányit a református elemi fiúiskolában kezdte, majd a negyedik osztályt követően a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban ment és ott érettségizett 1948-ban. Jó rajzolóként folytatja tanulmányait a budapesti Apáczai Csere Pedagógiai Főiskolán. 1952-ben Karcagon kezdte el tanári pályáját. 1956-ban ismét Budapestre került a Deák téri iskolába. Az évek során kialakult grafikai és festői munkássága is, melynek gerincét a táj- és városképek alkotják. Kirándult az illusztrációk világába is. 

Magyar népballadákat feldolgozó, vagy ókori mitológiai témájú tusrajzai és linómetszetei szép sikert arattak. 1975-ben grafikai I. helyezést ért el.

Kötődése szülővárosához műveiben is visszatükröződik. Alkotásaiból 75 éves korában, 2005-ben kiállítást rendeztek a karcagi Déryné Művelődés Házban.

Ekkor megfogalmazott művészi hitvallása: „Azok a virágok, melyekben itt és most, reményem szerint gyönyörködni fognak, ennek a kedves alföldi városnak a televény talajában gyökereznek… Amelyet valamennyien úgy szeretünk. Ahol azt a teli tarisznyát a vállainkra rakták, és abból a mai napig sem fogyott ki az útravaló…”

Szakrális ikonjait Budapesten a Bosnyák téri templomban láthatták az érdeklődők. Akvarelljei ismerősök és barátok otthonának falait is díszítik.

A Mile Sándor öregdiáktársunk által készített, a honlapunkon található, róla szóló ismertető az alábbi:

Egy kiállítás képei - Bemutató Berta Márton ny. rajztanár, grafikus-festőművész alkotásaiból

(Sajnos mellékelt gyászjelentés és megemlékezés összeállításához szolgáló anyag is késve, jóval a temetése után, a napokban jutott el hozzám.)

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László

 


 

Györfi Sándor: A nemzeti emlékezet szolgálata 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.

Tegnapi (2024.3.7.) vendégünk Győrfi Sándort szobrász- és éremművész volt. Köszönjük Neki, hogy vállalkozott a számára terhelő utazásra és ifj. Győrfi Sándornak, hogy elhozta hozzánk. 

A karcagi öregdiákok részéről pár közös ügyünk Sándorral:

Először 2011-ben a B. Major László tanár úr emléktáblája kapcsán találkoztunk. Amint Nt. Kocz Tibor esperes úr hozzájárult ennek a gimnáziumunkban való elhelyezéséhez, eredeti szándékunkkal összhangban Juhászné Erzsike akkori igazgató asszony is mindjárt hozzá irányított minket, az ötletgazdát Dr. Vadon Lehel professzor osztálytársamat, és engemet, aki a szervező, kalapoló munkát végeztem.

És közös dolgaink sikeresen folytatódtak, aminek révén további alkotásaival gazdagodott iskolánk:

A 2019-ben az 1956 miatt üldözött tanárainknak-diáktársainknak készített emlékmű e téren a legméltóbb 56-os emlékhely Karcagon. Az ötletgazda itt is Lehel volt, a gáncsoskodókkal meg én vívtam sikeres küzdelmet és kalapoltam össze a rávaló pénzt.

Majd 2022-ben Szepesváry Gábor testnevelő tanár és edző emléktáblája jött.

2023-ban pedig Szász Béla tanár úr emléktáblája következett.

Azért sorolom ezeket, mert Sándor jóvoltából mindeniknél maradék pénzünk lett. Ezt példásan nemes célra, rendre a diákok jutalmazására fordítjuk. Így pl. a B. Major emlékdíj keretében 11 éve díjazzuk a legjobb matematikusokat. Az újabb maradékpénzek pedig a jó tornászok, és a kiváló irodalmárok mellett a szabadságküzdelmeinkről író diákoknak jutnak.

Páran ott voltunk például a bicentenáriumi csodálatos Semmelweis szobra átadásánál a Katolikus Gimnázium aulájában. Az ünnepi alkalmon több jeles ember megszólalt, többek között Merkeli Béla egyetemi rektor is. De a Sándor beszéde, mondandója volt a legmagvasabb. És mindezeken túl nagy magyar, sőt kun, hiszen még jászkunkapitány is volt, mi pedig avatásán is ott voltunk.

Sándor 1978-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Karcagon él és alkot. Saját bronzöntő műhelye van. 1978-ban szervezte meg a Nyíregyháza-sóstói bronzöntő műhelyét. 1984-től a nyíregyházi és mezőtúri telepek vezetője. A viaszveszejtéses technika egyik megújítója Magyarországon. Sándor közel 30 díja közül kiemelkedik az 1986-as Munkácsy-díj,  és a 2018-as Kossuth-díj.

Nemcsak nagy művész, hanem nagyon bölcs ember is, ami bizonyosan elválaszthatatlan. Mikor láttuk plakettjeit, jellemzően nem volt két egyforma, még ezek is önálló életet éltek. Nem is szólva nagyobb lélegzetű, páratlan gazdagságú, sok száz művéről, amik nemcsak Karcagot díszítik, de az egész országban, sőt Szlovákiában, Törökországban is megtalálhatók jeles alkotásai. És a Semmelweis szobrának párja egy kaliforniai orvosi egyetemen öregbíti hírnevét, de Bartók domborműve van New Yorkban is. 

A Facebook lehetőségét kihasználva, vasárnaponként több ezer „ismerősnek” idézek egy-egy neves hitvalló, hiteles embert. Így kerítettem Rá is sort 2023. június 4.-én, amint nyilatkozik a művészet lényegéről:  „A múzsák megjelenése Istentől ajándékozott csoda. Olyan sugallat, amely továbbvisz, és ha nincs mögöttem, akkor a mű csak tárgy marad. Formával, alakkal bír, de kisugárzása nincs.” 

Bevallottan küldetéstudatos alkotó, elhangzott előadásának címe is erre utal: „A nemzeti emlékezet szolgálata.”

Ennek keretében beszélt a projektoron bemutatott művei keletkezéséről. Amint mondta, számos alkotásában a gyerekkori, a paraszti élethez kapcsolódó élménye, főként a lovak szeretete tükröződik.

A bemutatásra került videó az alábbi hivatkozással érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=RagoRnh-MdM

A Györfi művészcsalád bemutatása is videón látható:

https://youtu.be/mtD88N1mQyE?si=tVTIGJU0Px4FMYhA

Következő alkalmunkra, április  4.-ére a kérésére februárról áthelyezett Hartyányi Julit várjuk.

Bihari László, a KÖBK elnöke 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.


 

Cila néni

Életének 73. évében elhunyt Várhalmi Ilona, Cila néni

Kedves egykori középiskolai társaim!

Hátha valaki még nem értesült, de érdekli – fogyunk. Dr. Csíkos Sándor (ma van a neve napja) gyászol:

Cila néni

Ennél boldogabb névnapot kívánok és őszinte részvétem, ABFRA vagy/és BP. 

Baráti üdvözlettel: Imre

U.i.: egyúttal köszöntöm a Sándorokon kívül a József napon (ill. estéjén) az érintetteket!

Magyarázat: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt, Béke Poraira

Várhalmi Ilona, Cila néni

Ezen a fotón rajta van a püspök és kísérője, Csaba és Feri – sőt (messze a túloldalon) Sanyi is.

Várhalmi Ilona, Cila néni

Terike is eljött.

Várhalmi Ilona, Cila néni

Cila néni fiatal korában a Tóth Árpád gimnáziumban is tanított. Két gyermeke (Balázs 1974 és Emese 1979) és hét unokája van, mindenki "mami"-nak hívta, még a gyermekei is. Balázs a család nevében elbúcsúzott a mami-jától.

Várhalmi Ilona, Cila néni 


 

Rideg István: Templom a keretem

 A könyv „rendhagyó” bemutatása - szintén tanár úr tollából -  itt olvasható....


 

Kedves Barátaim!

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész mégis vállalta a szereplést, amire a mellékelt meghívóval invitálunk benneteket március 7.-én du. 2 órára, a Nádor u.7-be.

Mindez köszönhető Sándor fiának is, aki vállalta a fuvarozását, és talán segített nekem a rábeszélésben is.

Sajnos, Sándor korábbi nagyszerű albumából eladásra szánt példányt nem tudnak hozni, mert nem véletlenül, rég elfogyott.

De egyébként is, az abban foglalt gazdag alkotómunka azóta már sokkal bővült, új, teljesebb album kiadása lenne időszerű.

Ezt novemberi alkalmunkon Szepesi Tibor polgármester úrnak szóvá is tettem.

Bihari László, a KÖBK elnöke

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


Szolnok, Besenyszög

2024. február 22.

Kedves Lajos!

Dr. Gábori József (barátodat) szerda este telefonon felhívtam, hogy a következő egyetemi találkozójukra ajánlott étteremben szeretnék csütörtökön próbaebédet tartani (a húgommal). Örömmel fogadta, de nem hagyta, hogy a számlát én rendezzem. Azt mondta, hogy aki a barátjának barátja – az neki is barátja. Köszönök neki mindent!

Tehát tegnap Szolnokon ebédeltem az M1-bistro-ban – a kísérő húgommal. Józsi volt a vendéglátónk és idegenvezetőnk. A hely aktuális ételkínálata itt tekinthető meg, a Facebook-on. Finom (és elegendő) volt minden - közel van a vasútállomáshoz - jó hely. 

A szolnoki Vasútállomástól mentünk gyalog az ebédlőbe – onnan a Tiszáig, majd a gyaloghídig, sőt az autóbusz pályaudvarig. Útközben beugrottunk az egyik Halászcsárdába is (nekem a szükség szólt), ahol a húgom rendelt somlói galuskát (hármunknak – nagy adag volt – nem bírtam vele, de a vonaton az volt a vacsorám). Józsinak mindent megköszönve az autóbusz állomáson elköszöntünk. 

Mi ketten (még) átugrottunk Besenyszögre, ahol az egyik barátom bátyja sírját kerestük meg. Jelképesen elköszöntem, hiszen a búcsúztatáskor én a Klinikán feküdtem, de megígértem a családnak, hogy ha módomban fog állni (késve), akkor fogok elbúcsúzni a KÖBK titkáraként, sőt az Emlékbizottság tagjaként. Lajost jól ismertem (többször felkerestem), hiszen Miklós (öccse) barátom volt, és nyaranként dolgoztunk együtt diákbrigádban is (több alkalommal).

Baráti üdvözlettel: Imre

U.i.: az 56 éves egyetemi találkozóra is meghívást kaptam Józsitól, ha a Klinika és egészségem megengedi, akkor magam is ott leszek. A meghívást is köszönöm!

Cséti Imre, a KÖBK titkára, az Emlékbizottság tagja

Cséti Imre, a KÖBK titkára, az Emlékbizottság tagja

Cséti Imre, a KÖBK titkára, az Emlékbizottság tagja


 

A magyar nép értékeinek védelmében

(Arany János születésének 200. évfordulójára)

Rideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti Köre2024. febr.8. -án az öregdiákok vendége Rideg István volt, akinek köszönettel tartozunk, hogy vállalta a cserét, és beugrott Hartyányi Juli helyett.

István karcagi gimnáziumunk népszerű nyugalmazott magyar-történelem szakos tanára, de e mellett több könyvet, tanulmányt  és esszét is írt.

Nemrégiben jelent meg „Templom a keretem” c. könyve, amit kertészkedő hobbijának szentelt. A könyv „rendhagyó” bemutatása - szintén tanár úr tollából -  itt olvasható....

Népszerűségét igazolja, hogy tavalyi megyei kitüntetésének óriási visszhangja volt tanítványai részéről a Facebookon, amikor is a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Díjjal tüntették ki.

Én 2020-ban, telefonon kerültem vele kapcsolatba, amikor Csíkos Sanyi nem véletlenül ragaszkodott hozzá, hogy a Sanyi által kezdeményezett, Csokonai karcagi kapcsolatára kiírt pályázatra beérkezett dolgozatokat István értékelje.

Ezt követően ismertem meg a pályája kezdetéről írott, „Az én nevelőim” c. dolgozatából.

Külön tiszteletet érdemel, hogy messziről, nehéz háttérrel, az Orosháza melletti  Pusztaszenttornya tanyavilágából indult, Orosházán érettségizett, majd Szegeden szerzett tanári diplomát, és pedagógusi pályája mellett bekerült az irodalmi életbe is.

Összejövetelünkön ismertette a mellékelt, az AGRIA folyóirat 2017-es számában megjelent, „A magyar nép értékeinek védelmében (Arany János születésének 200. évfordulójára)” című írását.

Ez arról szól, hogyan becsülik le az un. posztmodern, globalista irodalmárok hagyományos, legnagyobb nemzeti értékünket képviselő irodalmunkat, akár Petőfi Sándor János Vitézét, Arany János Toldiját is kigúnyolják, vagy Jókai Mór regényeit leminősítik.

Dolgozatában szenvedélyesem védelmébe veszi a magyar irodalmat, annak nemzeti küldetését.

Bihari László, a KÖBK elnöke

Rideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti KöreRideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti KöreRideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti KöreRideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

 


  

Programváltozás

Hartyányi Juli kérésének megfelelően a mellékelt meghívó szerinti program változtatást eszközöltük.

Köszönet Rideg István tanár úrnak (meg Olajos István tanár úrnak is), hogy vállalta a cserét. 

Így február 8.-án Rideg tanár úr szerepel, Juli pedig helyette áprilisban kerül sorra.

 

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


 

Dr. Kiss Mihály karcagi tisztifőorvos munkássága

Miután pályázatot is írtunk ki a témában, szemelvényeket digitalizáltam a méltatlanul elfeledett dr. Kiss Mihály karcagi tisztifőorvos áldásos orvosi és közéleti tevékenységéről:

KissMihaly.pdf

Forrásként alapvetően menyének Dr. Kiss Lajosnénak férjéről, Dr. Kiss Lajosról készített a „KUNHALOM ÁRNYA TAKAR!” című EMLÉKALBUMa szolgált.

Ez iránytű lehet a diákoknak a vele kapcsolatosan kiírt pályázathoz. 

Bihari László, a KÖBK elnöke 


 

Hogyan készült a nyelvi és fizikai labor házilag?

(2024. jan. 4.)

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.A Karcagi Öregdiákok Baráti köre tegnapi összejövetelén gimnáziumunk volt diákja, majd tanára, Olajos István „Hogyan készült a nyelvi és fizikai labor házilag?” című érdekes előadásával szerepelt.

Már középiskolás korában amatőrködik, érettségi után, 1959-ben a KLTE fizikus szakán a felvételin ugyan megfelel, de – kisiparos édesapja miatt – helyhiányra hivatkozva nem veszik fel. Következő felvételijéig az ORION-ban és a Berekfürdői üveggyárban dolgozik.

1965-ben végez matematika-fizika tanári szakon, és ezt követően 38 évig gimnáziumunkban tanít.

Iskolák közötti tapasztalatcsere adja az ötletet, hogy hamarosan elvállalja az akkor úttörő jelentőségű nyelvi labor tervezését és kivitelezését, aminek része a tanári vezérlő-kapcsoló asztal, az erősítő, a magnó, a hálózat, a fülkénkénti  fejhallgatók és mikrofonok, stb.

A tanári vezérlőpult, 24 tanulói pad és két hangszigetelt fülke révén megvalósítható a személyre szabott oktatás.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Az 1966/67-es évnyitón Varga József igazgató úr már bejelenti az elkészült nyelvi labor használatba vételét.

Ezt követi a fizikai előadó-szertár megtervezése és kialakítása, fejlesztése, mérőeszközök elkészítése, beszerzése.

A központi vezérlő-kapcsoló révén 5-25 V közötti egyen- és váltó feszültségek juttathatók a tanulói kapcsolótáblákhoz, amihez csatlakozva végezhetik a diákok a mérési kísérleteket.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Az 1968/69-es évnyitón Varga József igazgató úr már az elkészült fizikalabor használatba vételét jelenti be.

Meglátásom szerint, bár Olajos István nem fizikusként, hanem tanárként végzett, de ezek az úttörő munkái bőven kielégítik a fizikusi tevékenységet.

Bihari László, a KÖBK elnöke

 

A nyelvi labor 2008-ban

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

 

 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.02.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.