19863

 

KÖBK Meghívó 2024.05.09.


  

Csikos Sándor, a Nemzet Színésze

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.04.04.

Ezúton is gratulálunk dr. Csikos Sándornak a jó hírhez, hogy szakmája kiválasztottjai ilyen kivételes megbecsülésben részesítették, amit valóban bőven meg is érdemelt.

Nagy örömünkre szolgálhat és büszkék lehetünk rá, hogy egy iskolatársunk (nekem osztálytársam is volt) lett a Nemzet Színésze.

A melléklet annak a könyvének a borítója, amiben Kornya István mutatja be őt, „CSIKOS SÁNDOR kulisszák nélkül” címmel 2021-ben, Kossuth-díját megelőzően.

Aki többet szeretne megtudni Sanyiról és karcagi kötődéséről, annak a fenti (nekem is dedikált) könyvből az általam bedigitalizált alábbi részletet ajánlom:

CSIKOS SÁNDOR kulisszák nélkül, részlet

Telefoni gratulációm során szóba került, hogy a következő szezonunkban szívesen vállal nálunk egy szereplést, amit nagy örömmel fogadhatunk.

Bihari László, a KÖBK elnöke

 

CSÍKOS SÁNDOR kulisszák nélkül

 

A hír, és rövid ízelítő Csikos Sándor szerepeiből:

Csikos Sándor lett a nemzet színésze, Ridikul.hu 2024. április 5.  

 Igazolás

Aktuálisan megemlékezhetünk a Deák Ferencnek a Pesti Naplóban 1865. április 16.-án „Még néhány szó a „Botshafter”-nek április 9.-i cikkére” címen megjelent, húsvéti cikk néven elhíresült írásáról, ami előmozdította a hazánkra felvirágzást hozó kiegyezést.

Milyen jó lenne, ha a mi nagyságrendekkel kisebb léptékű öregdiák mozgalmunkra is haszonnal járnának alábbi gondolataim. Nyilván én nem látok a jövőbe, mint a „Haza bölcse”, de a korábbi, időről-időre regnáló vezetésünkkel szembeni pár kiállásom utólag cáfolhatatlan igazolást nyert:

  1. 2005-ben hiába érveltem a B. Major László tiszteletére állítandó emléktábla ügyében (Sz. Jánosnak), csak a 2018-19-es szezonban kerülhetett állítására sor. Ez mozgósította nemcsak tagságunkat, hanem további iskolatársainkat is, akik az emléktábla támogatásán túl, több esetben az öregdiák számlára is adakoztak.
  2. Amikor viszont e kalapolásom során, főleg a külső adakozók jóvoltából, többletünk keletkezett, egyesek (M.I. elnök, és Sz.J. örökös elnök) elvárták volna, hogy azt az öregdiákok számlájához csapjuk. Velük szemben kiálltam, hogy ezt a maradványt a főbb adakozókkal és iskolánkkal egyeztetve, a gyűjtés eredeti céljával összhangban, Laci bácsi emlékének szenteljük. Kiváló matematikusokat részesítünk jutalomban egy szép emléklap kíséretében, ami már több mint 10 éves hagyomány. Hálásak lehetünk viszont Cséti Imrének is, aki támogatta ezt az általam kezdeményezett megoldást a rendelkezésünkre álló maradék pénzek érdemi felhasználására.
  3. Sok gáncsoskodás ért az 56-os emlékmű szervezése kapcsán is (G-né K.M. ig, P.I. elnökhelyettes, M.S. FB elnök, stb.), ami aztán ezen túllépve végül Karcagon jelenleg a legméltóbb 56-os emlékhely. Előzővel analóg módon itt is szorgalmaztam, hogy ennek a maradék pénzét szintén a témához kapcsolódó pályázatokra fordítsuk. És ezt az elvet követjük a további emléktábláknál az alkotó Györfi Sándornak köszönhető „megtakarításokkal”  is.
  4. Már 2015-ben javasoltam (V.M.Zs. elnökünknek), hogy ügyeinknek hangot adva indítsunk Facebook lapot, amire a többi javaslatomhoz hasonlóan, választ sem kaptam. Így ennek égető szükségét érezve 2016 május közepén saját szakállamra elindítottam a Karcagi Gimi lapunkat. Ezért viszont D.H. kampányt indított ellenem, inkvizíció elé akart állítani, nemtelen módon is presszionált. Facebook lapunk lavinaszerű népszerűsödésének azonban már nem lehetett gátat szabni. Miután honlapunk aktualizálása is akadozik, a Karcagi Hírmondó pedig például pár éve három cikkemet sem jelentetett meg, és most is hónapok óta hiába várom, hogy nemes törekvésükről, a diákok több témában való jutalmazásról írottakat közöljék. Ezért a Facebook ma már nélkülözhetetlen ügyeink széleskörű propagálására (a saját Karcagi Gimistán túl közvetve a Karcagi vagyok ismerősei körében is, ami így együtt kb. 10 ezer ember).

 

Deák Ferenc a Magyarországra kedvező történelmi helyzetet érzékelve szólalt meg, a felsőbbségeket is ösztönözve a racionális megoldásra, a kiegyezésre.

Én viszont sajnos a számunkra kedvezőtlen helyzetben kiáltok a „felsőbbségeinkhez”, a karcagi és onnan elszármazott prominens személyekhez, hogy lehetőségeikkel, tekintélyükkel is segítsék elő a nemes célokat követő öregdiák mozgalmunk népszerűsítését, ezzel támogatva annak túlélését.

Mert én természetesen fenti erőfeszítéseim ellenére sem tudom „megváltani” az öregdiák mozgalmunkat.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK elnök


 

Hartyányi Juli: A siker kovácsa

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.04.04.

A mai napon (2024.4.4.) vendégünk Hartyányi Juli iskolatársunk volt, aki „A siker kovácsa” címmel tartott előadást, nem mindennapi életpályájáról.

Ebből és az alábbi videóból megtudhatjuk, hogyan jutott el diplomája után a vizsolyi tsz alkalmazástól, az ottani közigazgatáson és a megyei főtanácsosságon át, az anyagi jólét irigylésre méltó fokáig:

https://www.youtube.com/watch?v=kPUSLFwgkGE

Ennek elérése azonban óriási energia befektetést igényelt, évekig a hivatali munkája mellett végezte a multilevel marketinges tevékenységet, ezen belül előbb az Amway, de ezután a Forever keretében az egymásra épülő szintek teljesítésével érte el sikereit.

Ennek köszönhetően átlagon felüli anyagi helyzetet ért el, ”mindenre jut” (lakásfelújítás, új autó, évente 5-6 egzotikus üdülőhely, még jól kereső gyermekeit is támogathatja, stb.).

Azt is megtudhatjuk, hogy kitűnő a közösségi szemlélete, több sportágban sikereket ért el és máig teniszezik,  és természetesen az egészséges életmód híve.

Mindez pedig szorgalma mellett megfelelő hátteret biztosít üzleti tevékenységéhez. 

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.4.4Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.4.4Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.4.4


 

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


 

Búcsúzunk Berta Mártontól

Berta Márton, gyászjelentés

Kedves Barátaink!

Búcsúzunk Berta Mártontól, nyugalmazott rajztanár, grafikus- festőművész, öregdiák társunktól. A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének újjáalakulása óta tagja volt, s a budapesti rendezvényeinknek szinte állandó résztvevője késői idős koráig. Több alkalommal tartott nekünk előadást is munkásságáról.

1930. júl. 30.-án született Karcagon. Szüleit a jól ismerték, édesapja a Hangya Szövetkezet fűszer-csemege üzletének a vezetője volt. Tanulmányit a református elemi fiúiskolában kezdte, majd a negyedik osztályt követően a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban ment és ott érettségizett 1948-ban. Jó rajzolóként folytatja tanulmányait a budapesti Apáczai Csere Pedagógiai Főiskolán. 1952-ben Karcagon kezdte el tanári pályáját. 1956-ban ismét Budapestre került a Deák téri iskolába. Az évek során kialakult grafikai és festői munkássága is, melynek gerincét a táj- és városképek alkotják. Kirándult az illusztrációk világába is. 

Magyar népballadákat feldolgozó, vagy ókori mitológiai témájú tusrajzai és linómetszetei szép sikert arattak. 1975-ben grafikai I. helyezést ért el.

Kötődése szülővárosához műveiben is visszatükröződik. Alkotásaiból 75 éves korában, 2005-ben kiállítást rendeztek a karcagi Déryné Művelődés Házban.

Ekkor megfogalmazott művészi hitvallása: „Azok a virágok, melyekben itt és most, reményem szerint gyönyörködni fognak, ennek a kedves alföldi városnak a televény talajában gyökereznek… Amelyet valamennyien úgy szeretünk. Ahol azt a teli tarisznyát a vállainkra rakták, és abból a mai napig sem fogyott ki az útravaló…”

Szakrális ikonjait Budapesten a Bosnyák téri templomban láthatták az érdeklődők. Akvarelljei ismerősök és barátok otthonának falait is díszítik.

A Mile Sándor öregdiáktársunk által készített, a honlapunkon található, róla szóló ismertető az alábbi:

Egy kiállítás képei - Bemutató Berta Márton ny. rajztanár, grafikus-festőművész alkotásaiból

(Sajnos mellékelt gyászjelentés és megemlékezés összeállításához szolgáló anyag is késve, jóval a temetése után, a napokban jutott el hozzám.)

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László

 


 

Györfi Sándor: A nemzeti emlékezet szolgálata 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.

Tegnapi (2024.3.7.) vendégünk Győrfi Sándort szobrász- és éremművész volt. Köszönjük Neki, hogy vállalkozott a számára terhelő utazásra és ifj. Győrfi Sándornak, hogy elhozta hozzánk. 

A karcagi öregdiákok részéről pár közös ügyünk Sándorral:

Először 2011-ben a B. Major László tanár úr emléktáblája kapcsán találkoztunk. Amint Nt. Kocz Tibor esperes úr hozzájárult ennek a gimnáziumunkban való elhelyezéséhez, eredeti szándékunkkal összhangban Juhászné Erzsike akkori igazgató asszony is mindjárt hozzá irányított minket, az ötletgazdát Dr. Vadon Lehel professzor osztálytársamat, és engemet, aki a szervező, kalapoló munkát végeztem.

És közös dolgaink sikeresen folytatódtak, aminek révén további alkotásaival gazdagodott iskolánk:

A 2019-ben az 1956 miatt üldözött tanárainknak-diáktársainknak készített emlékmű e téren a legméltóbb 56-os emlékhely Karcagon. Az ötletgazda itt is Lehel volt, a gáncsoskodókkal meg én vívtam sikeres küzdelmet és kalapoltam össze a rávaló pénzt.

Majd 2022-ben Szepesváry Gábor testnevelő tanár és edző emléktáblája jött.

2023-ban pedig Szász Béla tanár úr emléktáblája következett.

Azért sorolom ezeket, mert Sándor jóvoltából mindeniknél maradék pénzünk lett. Ezt példásan nemes célra, rendre a diákok jutalmazására fordítjuk. Így pl. a B. Major emlékdíj keretében 11 éve díjazzuk a legjobb matematikusokat. Az újabb maradékpénzek pedig a jó tornászok, és a kiváló irodalmárok mellett a szabadságküzdelmeinkről író diákoknak jutnak.

Páran ott voltunk például a bicentenáriumi csodálatos Semmelweis szobra átadásánál a Katolikus Gimnázium aulájában. Az ünnepi alkalmon több jeles ember megszólalt, többek között Merkeli Béla egyetemi rektor is. De a Sándor beszéde, mondandója volt a legmagvasabb. És mindezeken túl nagy magyar, sőt kun, hiszen még jászkunkapitány is volt, mi pedig avatásán is ott voltunk.

Sándor 1978-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Karcagon él és alkot. Saját bronzöntő műhelye van. 1978-ban szervezte meg a Nyíregyháza-sóstói bronzöntő műhelyét. 1984-től a nyíregyházi és mezőtúri telepek vezetője. A viaszveszejtéses technika egyik megújítója Magyarországon. Sándor közel 30 díja közül kiemelkedik az 1986-as Munkácsy-díj,  és a 2018-as Kossuth-díj.

Nemcsak nagy művész, hanem nagyon bölcs ember is, ami bizonyosan elválaszthatatlan. Mikor láttuk plakettjeit, jellemzően nem volt két egyforma, még ezek is önálló életet éltek. Nem is szólva nagyobb lélegzetű, páratlan gazdagságú, sok száz művéről, amik nemcsak Karcagot díszítik, de az egész országban, sőt Szlovákiában, Törökországban is megtalálhatók jeles alkotásai. És a Semmelweis szobrának párja egy kaliforniai orvosi egyetemen öregbíti hírnevét, de Bartók domborműve van New Yorkban is. 

A Facebook lehetőségét kihasználva, vasárnaponként több ezer „ismerősnek” idézek egy-egy neves hitvalló, hiteles embert. Így kerítettem Rá is sort 2023. június 4.-én, amint nyilatkozik a művészet lényegéről:  „A múzsák megjelenése Istentől ajándékozott csoda. Olyan sugallat, amely továbbvisz, és ha nincs mögöttem, akkor a mű csak tárgy marad. Formával, alakkal bír, de kisugárzása nincs.” 

Bevallottan küldetéstudatos alkotó, elhangzott előadásának címe is erre utal: „A nemzeti emlékezet szolgálata.”

Ennek keretében beszélt a projektoron bemutatott művei keletkezéséről. Amint mondta, számos alkotásában a gyerekkori, a paraszti élethez kapcsolódó élménye, főként a lovak szeretete tükröződik.

A bemutatásra került videó az alábbi hivatkozással érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=RagoRnh-MdM

A Györfi művészcsalád bemutatása is videón látható:

https://youtu.be/mtD88N1mQyE?si=tVTIGJU0Px4FMYhA

Következő alkalmunkra, április  4.-ére a kérésére februárról áthelyezett Hartyányi Julit várjuk.

Bihari László, a KÖBK elnöke 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.03.07.


 

Cila néni

Életének 73. évében elhunyt Várhalmi Ilona, Cila néni

Kedves egykori középiskolai társaim!

Hátha valaki még nem értesült, de érdekli – fogyunk. Dr. Csíkos Sándor (ma van a neve napja) gyászol:

Cila néni

Ennél boldogabb névnapot kívánok és őszinte részvétem, ABFRA vagy/és BP. 

Baráti üdvözlettel: Imre

U.i.: egyúttal köszöntöm a Sándorokon kívül a József napon (ill. estéjén) az érintetteket!

Magyarázat: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt, Béke Poraira

Várhalmi Ilona, Cila néni

Ezen a fotón rajta van a püspök és kísérője, Csaba és Feri – sőt (messze a túloldalon) Sanyi is.

Várhalmi Ilona, Cila néni

Terike is eljött.

Várhalmi Ilona, Cila néni

Cila néni fiatal korában a Tóth Árpád gimnáziumban is tanított. Két gyermeke (Balázs 1974 és Emese 1979) és hét unokája van, mindenki "mami"-nak hívta, még a gyermekei is. Balázs a család nevében elbúcsúzott a mami-jától.

Várhalmi Ilona, Cila néni 


 

Rideg István: Templom a keretem

 A könyv „rendhagyó” bemutatása - szintén tanár úr tollából -  itt olvasható....


 

Kedves Barátaim!

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész mégis vállalta a szereplést, amire a mellékelt meghívóval invitálunk benneteket március 7.-én du. 2 órára, a Nádor u.7-be.

Mindez köszönhető Sándor fiának is, aki vállalta a fuvarozását, és talán segített nekem a rábeszélésben is.

Sajnos, Sándor korábbi nagyszerű albumából eladásra szánt példányt nem tudnak hozni, mert nem véletlenül, rég elfogyott.

De egyébként is, az abban foglalt gazdag alkotómunka azóta már sokkal bővült, új, teljesebb album kiadása lenne időszerű.

Ezt novemberi alkalmunkon Szepesi Tibor polgármester úrnak szóvá is tettem.

Bihari László, a KÖBK elnöke

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


Szolnok, Besenyszög

2024. február 22.

Kedves Lajos!

Dr. Gábori József (barátodat) szerda este telefonon felhívtam, hogy a következő egyetemi találkozójukra ajánlott étteremben szeretnék csütörtökön próbaebédet tartani (a húgommal). Örömmel fogadta, de nem hagyta, hogy a számlát én rendezzem. Azt mondta, hogy aki a barátjának barátja – az neki is barátja. Köszönök neki mindent!

Tehát tegnap Szolnokon ebédeltem az M1-bistro-ban – a kísérő húgommal. Józsi volt a vendéglátónk és idegenvezetőnk. A hely aktuális ételkínálata itt tekinthető meg, a Facebook-on. Finom (és elegendő) volt minden - közel van a vasútállomáshoz - jó hely. 

A szolnoki Vasútállomástól mentünk gyalog az ebédlőbe – onnan a Tiszáig, majd a gyaloghídig, sőt az autóbusz pályaudvarig. Útközben beugrottunk az egyik Halászcsárdába is (nekem a szükség szólt), ahol a húgom rendelt somlói galuskát (hármunknak – nagy adag volt – nem bírtam vele, de a vonaton az volt a vacsorám). Józsinak mindent megköszönve az autóbusz állomáson elköszöntünk. 

Mi ketten (még) átugrottunk Besenyszögre, ahol az egyik barátom bátyja sírját kerestük meg. Jelképesen elköszöntem, hiszen a búcsúztatáskor én a Klinikán feküdtem, de megígértem a családnak, hogy ha módomban fog állni (késve), akkor fogok elbúcsúzni a KÖBK titkáraként, sőt az Emlékbizottság tagjaként. Lajost jól ismertem (többször felkerestem), hiszen Miklós (öccse) barátom volt, és nyaranként dolgoztunk együtt diákbrigádban is (több alkalommal).

Baráti üdvözlettel: Imre

U.i.: az 56 éves egyetemi találkozóra is meghívást kaptam Józsitól, ha a Klinika és egészségem megengedi, akkor magam is ott leszek. A meghívást is köszönöm!

Cséti Imre, a KÖBK titkára, az Emlékbizottság tagja

Cséti Imre, a KÖBK titkára, az Emlékbizottság tagja

Cséti Imre, a KÖBK titkára, az Emlékbizottság tagja


 

A magyar nép értékeinek védelmében

(Arany János születésének 200. évfordulójára)

Rideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti Köre2024. febr.8. -án az öregdiákok vendége Rideg István volt, akinek köszönettel tartozunk, hogy vállalta a cserét, és beugrott Hartyányi Juli helyett.

István karcagi gimnáziumunk népszerű nyugalmazott magyar-történelem szakos tanára, de e mellett több könyvet, tanulmányt  és esszét is írt.

Nemrégiben jelent meg „Templom a keretem” c. könyve, amit kertészkedő hobbijának szentelt. A könyv „rendhagyó” bemutatása - szintén tanár úr tollából -  itt olvasható....

Népszerűségét igazolja, hogy tavalyi megyei kitüntetésének óriási visszhangja volt tanítványai részéről a Facebookon, amikor is a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Díjjal tüntették ki.

Én 2020-ban, telefonon kerültem vele kapcsolatba, amikor Csíkos Sanyi nem véletlenül ragaszkodott hozzá, hogy a Sanyi által kezdeményezett, Csokonai karcagi kapcsolatára kiírt pályázatra beérkezett dolgozatokat István értékelje.

Ezt követően ismertem meg a pályája kezdetéről írott, „Az én nevelőim” c. dolgozatából.

Külön tiszteletet érdemel, hogy messziről, nehéz háttérrel, az Orosháza melletti  Pusztaszenttornya tanyavilágából indult, Orosházán érettségizett, majd Szegeden szerzett tanári diplomát, és pedagógusi pályája mellett bekerült az irodalmi életbe is.

Összejövetelünkön ismertette a mellékelt, az AGRIA folyóirat 2017-es számában megjelent, „A magyar nép értékeinek védelmében (Arany János születésének 200. évfordulójára)” című írását.

Ez arról szól, hogyan becsülik le az un. posztmodern, globalista irodalmárok hagyományos, legnagyobb nemzeti értékünket képviselő irodalmunkat, akár Petőfi Sándor János Vitézét, Arany János Toldiját is kigúnyolják, vagy Jókai Mór regényeit leminősítik.

Dolgozatában szenvedélyesem védelmébe veszi a magyar irodalmat, annak nemzeti küldetését.

Bihari László, a KÖBK elnöke

Rideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti KöreRideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti KöreRideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti KöreRideg István, 2024. febr.8. Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

 


  

Programváltozás

Hartyányi Juli kérésének megfelelően a mellékelt meghívó szerinti program változtatást eszközöltük.

Köszönet Rideg István tanár úrnak (meg Olajos István tanár úrnak is), hogy vállalta a cserét. 

Így február 8.-án Rideg tanár úr szerepel, Juli pedig helyette áprilisban kerül sorra.

 

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


 

Dr. Kiss Mihály karcagi tisztifőorvos munkássága

Miután pályázatot is írtunk ki a témában, szemelvényeket digitalizáltam a méltatlanul elfeledett dr. Kiss Mihály karcagi tisztifőorvos áldásos orvosi és közéleti tevékenységéről:

KissMihaly.pdf

Forrásként alapvetően menyének Dr. Kiss Lajosnénak férjéről, Dr. Kiss Lajosról készített a „KUNHALOM ÁRNYA TAKAR!” című EMLÉKALBUMa szolgált.

Ez iránytű lehet a diákoknak a vele kapcsolatosan kiírt pályázathoz. 

Bihari László, a KÖBK elnöke 


 

Hogyan készült a nyelvi és fizikai labor házilag?

(2024. jan. 4.)

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.A Karcagi Öregdiákok Baráti köre tegnapi összejövetelén gimnáziumunk volt diákja, majd tanára, Olajos István „Hogyan készült a nyelvi és fizikai labor házilag?” című érdekes előadásával szerepelt.

Már középiskolás korában amatőrködik, érettségi után, 1959-ben a KLTE fizikus szakán a felvételin ugyan megfelel, de – kisiparos édesapja miatt – helyhiányra hivatkozva nem veszik fel. Következő felvételijéig az ORION-ban és a Berekfürdői üveggyárban dolgozik.

1965-ben végez matematika-fizika tanári szakon, és ezt követően 38 évig gimnáziumunkban tanít.

Iskolák közötti tapasztalatcsere adja az ötletet, hogy hamarosan elvállalja az akkor úttörő jelentőségű nyelvi labor tervezését és kivitelezését, aminek része a tanári vezérlő-kapcsoló asztal, az erősítő, a magnó, a hálózat, a fülkénkénti  fejhallgatók és mikrofonok, stb.

A tanári vezérlőpult, 24 tanulói pad és két hangszigetelt fülke révén megvalósítható a személyre szabott oktatás.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Az 1966/67-es évnyitón Varga József igazgató úr már bejelenti az elkészült nyelvi labor használatba vételét.

Ezt követi a fizikai előadó-szertár megtervezése és kialakítása, fejlesztése, mérőeszközök elkészítése, beszerzése.

A központi vezérlő-kapcsoló révén 5-25 V közötti egyen- és váltó feszültségek juttathatók a tanulói kapcsolótáblákhoz, amihez csatlakozva végezhetik a diákok a mérési kísérleteket.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Az 1968/69-es évnyitón Varga József igazgató úr már az elkészült fizikalabor használatba vételét jelenti be.

Meglátásom szerint, bár Olajos István nem fizikusként, hanem tanárként végzett, de ezek az úttörő munkái bőven kielégítik a fizikusi tevékenységet.

Bihari László, a KÖBK elnöke

 

A nyelvi labor 2008-ban

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

 

 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.02.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2024.01.04.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.