13804

 

Mikus István gyászjelentése

 

A Kossuth díjkas Csikos Sándor megemlékezése:

 

Barátaim! Mikus Pista általános iskolás korunk óta barátom volt. Nyaranta Kunmadarason voltam keresztapáméknál, sokat játszottunk.

 

Egy éjszaka megjelentek náluk az ávósók, ami egy lepedőbe fért, annyit vihettek magukkal.

 

Hortobágyon, Lenin tanyán juhhodályban töltöttek három évet, 1953-ban Nagy Imre feloszlatta ezeket a táborokat, így kerültek Karcagra.

 

Erről persze nem volt ildomos beszélni, csak 1989 után írták meg a történetüket.

 

Drámai életút. Nem panaszkodtak, nem szidalmaztak senkit, viselték sorsukat.

Édesapja Ludovikás tiszt volt, azt hiszem őrnagy volt. ’950-ben már fuvarozott a madarasi reptér építkezésén. Az se tetszett a kommunistáknak, Rákosiéknak.

 

Megrendített a halála. Szerettem a szüleit is nagyon.

Nyugodjanak békében!!

 

Csikos Sándor

 


KÖBK Meghívó 2023.02.02

 


Sajnos ismét gyászunk van, hosszas, súlyos betegségét követően december 30.-án elhunyt Mikus István.

Ő 2009-2014 között elnöke volt a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének.

Temetése Kunmadarason lesz a családi sírboltban, még nem rögzített január végi időpontban.

Öccse ígérete szerint kapunk gyászjelentést, amit majd közzé teszünk. 

 


 

Kedves Barátaink!

Lassan gondolkodhatunk a jövő szezon programján is.

Talán az előző években túlzásba vittem a neves tudósok (akadémikus, professzor) szerepeltetését. A személyes vonatkozások okán viszont megfontolandó lehet több karcagi vonatkozású téma beállítása is.

Nekem van az említetten túl is elképzelésem, de a közös bölcsesség keretében várom a Ti ötleteiteket is.

Továbbra is számítunk az 50 éves szervezetünk múltjához kötődő dolgokra  (elbeszélés, dokumentum, fotó formájában)!

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


Kedves Barátaink!

Újév napján rádöbbentem, hogy jeles évszámhoz értünk a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre tekintetében. Mert baráti körünk hivatalos újra indítására 1973-ban került sor, tehát megértük a tekintélyes 50 évet, amit méltó módon szeretnénk megünnepelni!

Úgy gondoltam, hogy a hagyományos októberi karcagi összejövetelünkön a szokásos beszámolók mellett emlékeznénk meg erről. De persze tervezzük propagálását a rendelkezésünkre álló médiákon, és az internetes lehetőségen keresztül is. Remélve, hogy mint minden kivételes alkalom (pl. emléktábla állítás), így ez is vonzerőt jelenthet vészesen apadó mozgalmunk számára.

Készülő visszaemlékezésünknek az a szűk keresztmetszete, hogy ebben az alapítókra sajnos már nem számíthatunk, és az akkori tagokból is nagyon keveset tudunk megszólítani. Utóbbiakat én próbálom telefonon megkeresni és megkérni, hogy segítsenek nekünk összeállítani egy hiteles anyagot. A téma felvetésének hatására megkaptam elnök elődömtől két súlyos dossziét, ami esetleg tartalmaz kapaszkodót.

Mindemellett azt várjuk Tőletek is, hogy legyetek segítségünkre a régi emlékek felidézésével (elbeszélés, dokumentum, fotó) egy szívet melengető ünnepi alkalom létrehozásához.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


Az impexek kora

Januári összejövetelünkön, a csere folytán Olajos István tanár volt a vendégünk. 

Beszámolt kiterjedt családfájáról, hiszen még egy-két részvevőnk is rokoni kapcsolatban állhat vele. Gimnáziumunkban érettségizett, majd a KLTE mat.-fiz. szakán végzett. Aztán bemutatta  a Polgáron folytatott gazdag, szerteágazó tanári tevékenységét. És megemlítette a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület gondozásában megjelenő Pedagógusok Arcképcsarnoka című sorozat elősegítésében végzett aktivitását. 

Olajos István, KÖBK 2023. Január 4.

 

 


 

Kedves Barátaink!

Új esztendő köszöntött ránk. De a múltból, annak értékes hagyományiból merítve vághatunk csak neki nyugodtan, biztonsággal.

Egy nemes tradíciót képvisel a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre eddigi tevékenysége is.

Persze nekünk is előre kell tekinteni, felmérni a folytatás lehetőségeit, különösen indokolt ez a tisztújítás évében. Sajnos egyesek, akiktől e hagyomány továbbvitelét várhattuk volna, már évekkel ezelőtt lemondtak rólunk. Jelen vezetőségünk viszont, odaadással szolgálva ügyünket, több-kevesebb sikerrel még mindig életben próbálja tartani mozgalmunkat.

Persze mindig, most pedig különösen felvetődik az a kérdés, hogyan csinálhatnánk jobban, vonzóbban, hogy nálunk fiatalabbak is szívesen bekapcsolódjanak. Ehhez várunk ötleteket, de leginkább tevékeny részvételt.

És ne feledkezzetek meg a közeli, 2023. jan. 5.-i alkalmunkról sem, amire szeretettel várunk Benneteket.

A mellékelt képpel is azt kívánjuk, hogy adjon Isten Mindnyájatoknak Békés, Boldog Új Esztendőt!

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


Elhunyt Prof. Dr. Pintér Sándor gyermekorvos, egyetemi tanár

Ahogyan Rákóczi Ferenc Nagyfejedelem elhunytakor hűséges embere Mikes Kelemen írta: „Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel.”

Hasonló vesztességet érezhetnek családtagjai, páciensei, az általa megmentett koraszülöttek és hozzátartozóik, Prof. Dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász tegnap reggeli eltávoztával.

Mi a Karcagi Öregdiákok  Baráti Köre tagsága is fejet hajtunk egykori kiváló karcagi diák tagtársunkat gyászolva, távolról így adva meg az őt megillető végtisztességet. Szeretteinek őszinte együttérzésünket tolmácsoljuk, és az örök életbe vetett hittel kívánunk vigasztalódást.

Prof. Dr. Pintér Sándor gyermekorvos, egyetemi tanár 

Prof. Dr. Pintér Sándor a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre aktív tagja volt, rendre részt vett a hagyományos karcagi találkozóinkon. Több alkalommal szerepelt fővárosi összejöveteleinken is, tartott előadást a koraszülöttek mentésében végzett több évtizedes tevékenységéről.

1952-ben érettségizett gimnáziumunkban, olyan közismert osztálytársai voltak, mint Katona Mihály karcagi gimnáziumi tanár-igazgató, Szücs István komlói geológus, sikeres vállalatvezető.

Debrecenben végzett az orvosin, Karcagon indul, majd Szolnokon folytatja a gyermekgyógyászatot.

Utána a szegedi egyetemi klinika gyermekgyógyászatára hívják aspirantúrára, ekkor kezdi külföldi tanulmányutakkal a tudományos pályáját. Visszahívták Szolnokra a gyermekgyógyászat vezetésére, majd Szegedre már tanszék vezetőnek, és hamarosan professzornak.

1999-ben alapította meg a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatot, amely évente ezernél is több koraszülött, újszülött baba életét menti meg.

Méltán díszpolgára Karcagnak, Szolnoknak és Szegednek.

 


Az impexek koraDecember 1.-i összejövetelünkön Borvendég Zsuzsanna történész (jogi végzettséggel is) volt a vendégünk. „Magyarország kifosztása az impexek révén.” című előadásában eddig nem igazán publikus dolgokat tárt fel. Szólt arról, hogy a budapesti 1919-es puccs nyugatra és a SZU-ba menekült képviselői szolgálják ki a világuralmi célt szolgáló kommintern hálózatát, akik próbálják megnyerni a nyugati értelmiséget is.

E közben a SZU modernizálásába több mint 40 amerikai pénzember (pl. Hammer család) kapcsolódik be, míg Sztálin véget nem vet ennek. De a II. vh. utáni vasfüggöny átjárhatóságát is igyekszenek biztosítani, elsősorban az említett balos „magyar maffia” révén. Így alapít pl. Bródy István 1947-ben a német trizóniában kereskedelmi kapcsolatot a náci megszállás volt magyarországi képviselőivel (nyilván a keleti és nyugati titkosszolgálatok tudtával).

A hasonló, kezdetben kizárólagos állami monopóliumot képviselő kereskedelmi cégeknek a kereskedelmen túl hírszerzői, esetenként pedig diplomáciai feladataik is vannak. Közvetítő kereskedelmi kapcsolataikkal (pl. magyar veszteséggel nyugati cégek között is) az az elsődleges céljuk, hogy a nyugati kommunista mozgalmak, és a szimpatizáns értelmiségiek anyagi támogatását biztosítsák. Viszont 1972-től ezek külföldi leányvállalatokat is alapíthattak, amire már a magyar államnak nem maradt befolyása. Ezek révén már saját zsebre is dolgoznak, pl. Russay István (2,5 milliárd Ft.), aki a Mineralimpexen keresztül iráni olajat közvetít az USA-ba. Ezek a monopol helyzetet élvező kereskedelmi cégek kb. 100 milliárd forintot szivattyúztak ki hazánk gazdaságából.

Bővebb információ található pl. „Az impexek kora” c. könyvében.

KÖBK 2022. December 1.KÖBK 2022. December 1.

 


 

Új helyünk az MTA Irodaházában található!

Címe: 1051, Budapest, Nádor u. 7.

Egy célszerű  megközelítés a 2-es villamostól az alábbi ábrán látható.

Posztós Imre öregdiáktársunk vállalja, hogy a 70-949-5152 mobilján eligazítással szolgál az eltévedteknek, vagy esetlegesen az elkésőknek.

 

Előadásaink helyszíne

(nagyításhoz kattints a képre)

Előadásaink helyszíne

 


Gabriel László - A Megyeri híd

2022. November

Szebbnél-szebb Duna-hídjainkból Gabriel László a Megyeri híd konstrukcióját mutatta be, aki korábban annak felügyelőjeként a hídmestere volt.

Az M0 részét képező gigantikus műtárgy: közel 2 km. hosszú és tulajdonképpen 5 hidszakaszból, és ezen belül 9 szerkezeti elemből áll. Pilonjainak magassága 100m, ami az Erzsébet híd pilonjainak közel háromszorosa. A teljes hídhoz 12.700 tonna acélszerkezetet használtak fel, az Eifel toronyhoz „csak” 10 ezer tonnát. A teljes hídhoz 120.000 m3 beton fogyott el, ebből kb. 3 Westendet lehetne építeni. A pilonok közötti távolság 300m, az Országház a 268 m-es szélességével kényelmesen elférne a pilonok között.

Legfőbb része a Nagy Dunaág-híd: harmadik generációs, ferdekábeles, háromnyílású híd, hossza 591 m, támaszközök 144+300+144m, az összesen 88 db ferdekábel legyező szerű elrendezésben, két síkban 12m-enként kötnek be, pálya szélessége 12,75m. Az „A” alakú pilonok feszített vasbeton szerkezetek, 4x4 m-es szekrényes keresztmetszettel, nyílásuk a befogásnál 51m. Az északi lábakban lépcső, a déliekben pedig lift van.

A legalább 100 évre tervezett híd még tinédzser korban van, de a hídmester szemrevételezésévelel észlelt apró hibáit javítják. Az M0 nyugati folytatásával megnövekedett terhelés vár rá, de lehetséges a 2X2 sávról 2X3 sávosra bővítése.

Az ötletet, hogy a témát programunkba illesszem, az a videó adta, amire feleségem hívta fel figyelmemet:

Helyi Érték - A Megyeri híd, ahogy még soha nem láthattuk

 Az előadás mellett megtekintésre körbeadtam a Pedagógus Arcképcsarnok ide kiadványát, amiben karcagiként B. Major László mellett Baja Sándor és Polner Tibor is szerepel. Sőt a KLTE-n matematikát tanult iskolatársaink Dr. Tamássy Lajos analízis tanárunkat is megtalálják. A több éves sorozatban eddig szerepeltetett tanárainkon túl többen is méltók lennének az itteni megemlékezésre is, bátorítanálak Titeket, hogy kapcsolódjatok be a következő kötetek ezirányú gazdagításába.

Összességében azt hiszem elég jól sikerült rendezvényünk, a távolmaradtak sajnálhatják, hogy nem vettek részt, de reméljük dec.1.-én velük is találkozhatunk!

Bihari László, a KÖBK elnöke 

Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November

Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. NovemberGabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November

Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November
Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November


 

 

2018.10.06. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ, KARCAG

 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hagyományosan minden év októbere első szombatján tartja szezonindító karcagi összejövetelét. Erre ez évben okt. 1-én került sor, aminek keretében a Nagykun Református Gimnázium fogadta a tisztes létszámmal képviselt öregdiákjait.  (Az elmúlt  napokban Facebookon talált fotók a fenti képre kattintva tekinthetők meg, és ezeken túl továbbiakat is remélünk és várunk, hogy azokat itt is megosztahassunk mindenkivel!)

Tóth Barna igazgató úr diaképes bemutatóval ismertette iskolánk aktuális eredményeit.

A KÖBK elnökeként prezentációval számoltam be az öregdiákok előző szezonban történt aktivitásáról és a következő szezonunk programjáról, ami itt pdf formában érhető el a távolmaradottaknak is.

Tevékenységükkel láthatóan messzemenően eleget teszünk az alapokmányukban lefektetett alábbi célkitűzéseiknek:

 • az Alma Mater értékmegőrző hagyományainak ápolása,
 • a Gimnázium múltjában érdemeket szerzett tanáraik emlékének kegyeletes megőrzése,
 • a kiváló eredményt elért tanulók támogatása,
 • közérdeklődésre számot tartó előadások tartása.

E célokat szolgálják a tanulóknak kiírt és pénzügyileg támogatott pályázatok, valamint a megvalósult és tervezett előadások.

De legkézzelfoghatóbban a Szepesváry Gábor Pro Urbe és Fair Play díjas testnevelő és kosárlabdaedző emléktáblája, ami Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. Az ünnepélyes formában megvalósult emléktábla állításon a méltatást Olajos István tanár iskolatársunk tartotta. Sajnos szemüvege hiányában a laudációt nehezen követhettük, ezért az alábbi hivatkozásban olvasható:

Olajos István megemlélezése Szepesváry Gáborról

Ezt követően megkoszorúztuk az új emléktáblán túl B. Major Lászlóét, az 56-os emlékművet és az un. pipás diák tábláját.

Nagy örömünkre megtisztelte ünnepi alkalmunkat Szepesi Tibor polgármesterúr is, akinek a  Facebookon megjelent, számunkra elismerő véleményéből idézek: 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre egy összetartó, lelkes, építő közösség, öröm számomra találkozni a tagjaival és részt venni a rendezvényeiken!

 

Bihari László, a KÖBK elnöke

 

 


Kedves Barátaink!

A Karcag Hírmondó 2021. okt. 15.-i számában a következő cikk jelent meg karcagi összejövetelünkről Harsányi Lajos jóvoltából:

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, karcagi találkozó, 2021. október 2.

 

 


Kedves Barátaink!

Szathmáry István diáktársunk jóvoltából az alábbi frappáns cikk jelent meg rólunk a szolnoki újságban:

Szathmáry István, https://www.szoljon.hu/


Felhívás

mellékelt felhívással indítjuk a Szepesváry Gábor emléktáblájának létrehozását és az arra való gyűjtést. 


Dr. Varga József

A KÖBK szeptember 9-i összejövetelén „A nyelvi tagozattól a nukleáris medicináig” címmel Dr. Varga József docens tartott előadást, ami a járvány miatt áprilisról szenvedett halasztást.

Előadónk a Debreceni Egyetem Orvosi Egészségtudományi Centruma Nukleáris Medicina Intézet igazgatója és a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság elnöke volt. Fő szakterülete a nukleáris medicinán belül elsősorban az izotópos nyomjelzés (SPECT), a pozitron emissziós tomográfia (PET), valamint a képalkotó diagnosztikai eljárások fejlesztése.

Bevezetőként megemlékezett édesapjáról, Varga József (1917-1991) kiváló nyelvtanárról, aki évtizedekig volt gimnáziumunk tanári karának oszlopos tagja, közel három évtizeden át, előbb igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként dolgozott. Az előadás címéből fakadóan szóba került az Olajos István matematika-fizika szakos tanár által a gimnáziumunkban kialakított nyelvi labor is.

Megemlítette, hogy a matematikai versenyeken elért eredményei alapján matematikusnak várták, de a gyakorlati dolgok iránti érdeklődése miatt matematika-fizika szakra ment, és már egyetemi évei alatt bekapcsolódott a kutatásba, ami aztán meghatározta későbbi pályáját.

Előadásában megemlítette a nukleáris sugárzás felfedezőit, valamint a Nobel-díjas Hevesy Györgyöt, az izotópos nyomjelzés úttörőjét, kinek módszere az orvostudományon túl is igen széles technikai alkalmazást nyert.

Bemutatta a különböző képalkotó diagnosztikai módszerek funkcióját, valamint e módszerek egymást kiegészítő szerepét. Amíg a CT és MR csak strukturális képet ad, addig a SPECT és a PET fontos hozadéka, hogy az adott szervezet működésre vonatkozó ismeretet is szolgáltat. A CT és MR módszerekhez viszonyítva a  SPECT és PET további jelentős előnye, hogy a vizsgálat során az emberi szervezetbe kerülő jelzőanyag koncentrációjának a mértéke sok (4-9) nagyságrenddel kisebb.

A színvonalas előadás több érdeklődőt érdemelt volna.

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021.09.09, Dr. Varga József docens előadása: „A nyelvi tagozattól a nukleáris medicináig”Vadász IstvánTegnap eltávozott közülünk Baráti Körünk hűséges, nagyra becsült tagja, Vadász István, aki hosszú ideig kezelte pénzügyeinket.

Osztozunk gyászukban. A feltámadás reményében kívánunk vigasztalódást szeretteinek és tisztelőinek.

Gyászjelentés: Elment a családból a sarokkő

 

Elment a családból a sarokkő.

A sarokkő nem hangos, nincs útban,

a sarokkő nem éles, nem bánt senkit.

A sarokkő van. Pont ott, ahol szükség van rá.

A sarokkő tartja az épületet.

A sarokkő nélkül széthullik a család.

 


 

Beszámoló-Program

Itt olvasható a beszámoló a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2020/2021 évéről, valamint a 2021/2022 évi programja:

2021-2022_Beszamolo-Program.pptx  


Kedves Barátaink!

Módosított programunknak megfelelően, tegnap (aug. 5.) a létrehozó Dr. Kutor László docens úr vezetésével alkalmunk volt megtekinteni az Óbudai Egyetemen az információ technológiai kiállítást.

Óbudai Egyetem, információ technológiai kiállítás, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021. aug. 5.

A kb. 2000 műtárgy 4 szekcióra tagolva került elhelyezésre: 1. számoló eszközök; 2.adattárolók; 3.elektronika; 4.kommunikáció. Az összesen 40 vitrinből minden szekciót 10-10 képvisel.  A szekciókon belüli sorrend mutatja az adott terület fejlődését a kezdetektől napjainkig.

A docens úrtól megkaptam a látogatásunkról általa készített mellékelt fotót, az én mobilommal készített kevésbé sikerültet is közlöm.

Óbudai Egyetem, információ technológiai kiállítás, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021. aug. 5.

 

Óbudai Egyetem, információ technológiai kiállítás, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021. aug. 5.

 Ezen túl megküldött két ide vonatkozó hivatkozást is:

"Az információ-technológia dinoszauruszainak tanulságai" (Tedx Danubia 2014)

"Erre a kiállításra biztos elvinném a tableten lógó gyerekemet"

És a következő kedves értékelést adta látogatásunkról: „ Öröm volt Önökkel beszélgetni.”

Maga az egyetem is látványos (az építését megelőző régészeti feltárásból még római szarkofág is látható). Nyitvatartása idején a nyilvános kiállítás egyébként is megtekinthető, mi is készülünk unokáinknak megmutatni.

A témához kiegészítésül itt olvasható Dr. Kutor László docens úrral Vass István Zoltán által készített riport.

Szívélyes Üdvözlettel:
Bihari László, a KÖBK elnöke

 


A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének júl. 8.-i vendége dr. Tózsa István professzor volt, aki geográfusként eredetileg műhold felvételek digitális elemzésével, környezeti információs rendszerekkel, és térinformatikával foglalkozott. De vesszőparipája lett a magyarságtudat, amiről több egyetemen is tanít.

Előadásában (Magyarság tudatunk) ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a bennünket érő rengeteg információ memóriánkban rögzülésében lényeges szerepe van az ahhoz fűződő érzelmi kötődésnek és aktivitásnak. És a motivációban szintén fontos momentum a nemzettudat. Így annak az innovációra is pozitív hatása van.

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2020.03.04, Darányi Mariann meteorológus előadása: Olyan, mint az időjárás

   


A 2020/21. évi pályázataink eredménye

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hozzájárulása a diákok jutalmazásához.pdf

Örömünkre szolgálhat, hogy kezdeményezéseinkkel-hozzájárulásainkkal, és iskolánk példás együttműködésével, ilyen nemes célokat támogathatunk.

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának szervezetünkhöz és részeseivé válnának ezen törekvéseinknek. Az érdeklődők jelentkezését a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre várjuk.

A legjobbak listája

A B. Major emlékdíj díjazottjai

Gulybán Dániel 11. C

Sziporka Országos Matematika Verseny 5. hely

Református Iskolák Országos Matematika versenye 12. hely

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 11. hely

Kecskés Redmond 9. C

Curie Matematika Emlékverseny területi 16. hely

Református Iskolák Országos Matematika versenye 6. hely

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 5. hely

 

1956-os történelmi pályázat

Csontos Gergő 10. C

pályamunkája: 1956 Karcagon

 

Csokonai pályázat I. hely

Kovács Zoltán 9. C

pályamunkája: Csokonai Vitéz Mihály legátusi útjai és kapcsolatai a Nagykunsággal

 

Videópályázat

Csontos Gergő 10.C - I. hely

pályamunkája: Alma materünk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, 2021.

 

Gratulálunk valamennyi kitüntetett diáknak, valamint előkészítő tanáraiknak, és a vakációra jó pihenést kívánok nekik.
Bihari László, a KÖBK elnöke

 geográfus professzor2021.06.10-i összejövetelünkön Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, a földtudomány doktora, az MTA rendes tagja tartott tudományos áttekintést "A FÖLD ÉGHAJLATÁNAK MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE - És még sok minden más a klímaváltozásról…"  címmel.

Az előadás anyaga itt is elérhető. 


 Kedves Barátaink!

 Az oltottság előrehaladásával megnyílt a lehetőségünk programunk folytatására.

Az alábbi meghívó szerint az aktuális klíma témában színvonalas előadásra számíthatunk.

Szeretettel invitálunk a részvételre mindenkit.

 

A beléptetéshez várjuk jelentkezéseteket.

 

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László, a KÖBK elnöke


Kedves Barátaink!

Iskolánk tanulói számára három új pályázatot hirdettünk meg. Tóth Barna igazgató úrtól megkaptuk a tervezett pályázataink szép formába öntött kiírását, amit hálásan köszönünk:

De tovább él a B Major László tanár úr emléktáblájánál keletkezett maradékpénznek a matematikában kiemelkedően teljesítő tanulók jutalmazására fordítása is. Ez 2013 óta már hagyománnyá vált, és az alábbi hivatkozásban számolok be az eddig jutalmazottakról, emléklapjaikat és jutalmaikat is bemutatva:

BML emléktábla maradékpénz felhasználása

Bihari László, a KÖBK elnöke


A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

Novemberi összejövetelünkön Kovács Pál államtitkár úr, aki a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felel, értékes-lelkes, információban bővelkedő előadásában az atomenergia fontosságáról  és a Paks II. projektről tájékoztatott bennünket.

Paks II. szerepe a villamosenergia-rendszerben címmel tartott prezentációja a mellékelt dokumentumban olvasható: Karcagi_öregdiákok_előadás_Kovács Pál

Az érdeklődők további híreket, információkat a www.paks2.hu oldalon találnak.  


Beszámoló-Program

Itt látható a beszámoló a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2019/2020 évéről, valamint a 2020/2021 évi programja:

2020-2021_Beszamolo-Program.pptx 


 Meghívó és program a 2020/2021 tanévre

2020. október első szombatján, 3-án lesz a szokásos karcagi találkozónk és a tisztújító közgyűlés, 11 órai kezdettel Gimnáziumunkban.

Kapcsolódó dokumentumaink:

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja a 2020/2021 tanévre, és az előző, 2019/20 évi programunk megvalósulása itt olvasható.


Elhunyt Kopasz Árpád (1948-2020) ny. rendőr dandártábornok, miniszteri díjas rendőrségi főtanácsos, a Szent László Szarvasgomba Lovagrend lovagja.

Gyászjelentés

 


B. Major László Emlékdíj

2020-ban az alábbi nyolc, matematikában tehetséges tanuló vehette át osztályfőnökétől a B. Major László Emlékdíjat:

 • Kovács Márton és Rigó Zoltán, 9. C osztály
 • Gulybán Dániel, Papp Levente és Szabó Éva Mária, 10. C osztály
 • Dúzs Enikő Annamária, Ferenczi József és Józsa Szabolcs, 11. C osztály

 

MEGBECSÜLÉSRE MÉLTÓ HELYTÁLLÁS ÉS GYŐZELEM AZ ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZATON!

Cséti Máté, iskolánk 11. B osztályos diákja eddig is közismert volt tanárai és osztálytársai előtt a modern történelem iránti rajongásáról. Máté, aki korábban több alkalommal is bizonyította kreatív és energikus hozzáállását a tanulmányi- és sportélet terén, a rá jellemző elkötelezettséggel vetette bele magát „Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlás” című esszépályázat teljesítésébe. A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre által még 2020. januárjában kiírt pályázatra diákunk a távoktatási munkarend ideje alatt országos és regionális levéltári adatbázisok, források, szakcikkek feldolgozásával, terjedelmére nézve jelentős, 10 oldalas, közel 13 ezer karakteres írásművet nyújtott be több hetes intenzív munka gyümölcseként a 2020. május végi határidőre.

Máté „Kivonatok az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi kötődéseiből” című írásműve több szempontból is figyelemre méltó tartalommal bír. Diákunk egyrészt a digitalizációs technológiai fejlődés révén egészen új, eddig feldolgozatlan sajtó-levéltári forrásokat is feltárt. Másrészt a dolgozat értékét növeli, hogy lassan 15 éve jelent meg az utolsó, Karcag 1956-os történetéhez köthető tudományos feldolgozás, de a város ’56-os múltismeretének írott munkái zömében 20 évnél is régebbi írások, így diákunk a digitalizációs fejlődés révén online kereshetővé vált levéltári anyagok terén végzett kutatásával hozzá tudott járulni ezek bővítéséhez. Osztályfőnöke és történelemtanára, Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr tanácsára Máté Karcag város forradalom alatti múltjából a gimnázium és forradalom közötti kapcsolatra koncentrált, mely kapcsolódási pontok a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, e pályázat kiírói számára is emlékezetesek lehettek. Különösképp Filep István egykori gimnáziumi tanár szerepének feltárását, a Karcagi Híradó nevű, 10 számot megért forradalmi röplap szerkesztése miatti meghurcolásának részleteit sikerült a dolgozatban alaposan körbejárni.

Cséti Máté érett, megbecsülésre méltó mentalitását, példaértékű hozzáállását talán dolgozata utolsó sorai bizonyítják a legfényesebben:

Filep tanár úr sorsának feltárása szerintem számomra egy ablakot nyitott Karcag 1956-os múltjába, egy igazság és jogegyenlőség nélküli korba, de e képzeletbeli ablakból minden és mindenki nem látható. (…) Dolgozatommal tisztelegni kívánok egykori diáktársaim bátor fellépése, a forradalom ügye melletti elköteleződése mellett!

Máté írásművének elkészítéséhez, pályázati győzelméhez gratulálunk, jövőre esedékes emelt szintű történelem érettségijéhez, terveinek megvalósításához minden jót, Isten gazdag áldását kívánjuk!

Dr. Pintér Zoltán Árpád

A dolgozat itt olvasható: Kivonatok az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi kötődéseiből

Pályázat - Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlásPályázat - Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlás


H A L A S Z T Á S

Kedves Diáktársaim!

A közelgő áprilisi összejövetelünkig nem valószínű, hogy a járványügyi helyzet lényegesen javulna, sőt félő, hogy addig inkább romlik.

Rendezvényeink alacsony létszáma miatt ezekre hatósági tilalom ugyan jelenleg nincsen érvényben.

De nem is elsősorban az egymással való találkozás jelent veszélyt számunkra, hanem a tömegközlekedés során vagyunk kitéve leginkább a fertőzésnek, ami a mi korunkban köztudottan komoly kockázat.

Jobb, ha betartjuk a jótanácsot, és otthon maradva, nem tesszük ki magunkat értelmetlen veszedelemnek.

Ezért, mások aggodalmára is tekintettel, az ápr. 9.-ére tervezett előadást mind a résztvevők, mind az előadó vonatkozásában lemondom, egy alkalmasabb időpontra halasztva azt.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK titkár


Darányi Mariann meteorológus, 2`020.márc.4

A kényszerűségből márc. 4.-ére, szerdára tett összejövetelünk vendége Darányi Mariann meteorológus volt, aki „Olyan, mint az időjárás” címmel tartott előadást.

Ennek keretében laikusnak is közérthetően betekintést nyertünk a rég kezdődött megfigyelések, a korszerűsödő adatgyűjtések (felszíni, magaslégköri, radar, műhold), a rendkívüli mennyiségű adattárolás (bonyolult térképek növekvő kapacitású számítógépeken), komplikált adatfeldolgozás (differenciálegyenletek), mindennapjaink szokásos előrejelzése, figyelmeztető jelzések az élet- és vagyonvédelem területeire.

A gazdagon illusztrált előadás itt is megtekinthető, de a téma iránt érdeklődők további, a meteorológia tudományát az élet mindennapjaival összekapcsoló írásával találkozhat az interneten a "Darányi Mariann, időjárás" keresési kulcsot megadva.

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2020.03.04, Darányi Mariann meteorológus előadása: Olyan, mint az időjárás

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2020.03.04, Darányi Mariann meteorológus előadása: Olyan, mint az időjárás  


Kedves Diáktársaim!

Szervezési okok miatt  soron következő, márciusi összejövetelünk nem a szokásos csütörtöki napon, hanem 2020. márc. 4. szerda 14 órakor lesz.

A Magyar Építőművész Szövetség (MÉSZ) termének rendelkezésünkre állása miatt kellett módosítanunk, ahol az utóbbi hónapokban szívességből befogadnak minket.

A mellékelt meghívó szerint Darányi Mariann meteorológus előadásának címe: 

Olyan, mint az időjárás 


Programváltozás

Változik a márciusi és az áprilisi programunk is:

2020. márc. 4. szerda 14:00 óra Budapest Építész pince: Darányi Mariann meteorológus Olyan, mint az időjárás

2020. ápr. 9. csütörtök 15:00 óra Budapest Építész pince: Dr. Bihari László Ádám sebész A transzplantáció a medicina űrhajózása

2020. máj. 7. csütörtök Paks Atomerőmű: Kovács Pál államtitkár, a Paksi Atomerőmű üzemlátogatása. A jelentkezéseket Cséti Imre várja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen vagy a 30-259-5126 mobilszámon. Jelentkezési határidő.: ápr. 25. szombat – max. létszám: 40 fő


Vendégünk: Orvos-Tóth Noémi

Február 6.-i összejövetelünk vendége Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus volt. Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai c. nagysikerű könyvéről beszélt. 

A témával kapcsolatosan idézhetjük tőle:

„A legtöbb esetben döbbenten tapasztaljuk majd – amit a modern kutatások eredményei is igazolnak -, hogy felmenőink traumái, feldolgozatlan félelmei, kapcsolati törései még a halálukkal sem enyésznek el, hanem bennünk élnek tovább. Az egykori háborús üldöztetés a mi életünkben depresszió formájában jelentkezik, a kitelepítés traumája állandó bizalmatlanságban, az árván maradt dédmama kötődési vesztesége párkapcsolati kudarcokban, az öngyilkos nagypapa eltitkolt története pánikzavarban – hogy csak néhány lehetséges példát említsek.

Számomra ma már egyértelmű, hogy egyetlen ember sorsa sem érthető meg transzgenerációs szemlélet nélkül. Ha szeretnénk megszabadulni kínzó tüneteinktől, vagy megváltoztatni zavaró viselkedési és érzelmi mintáinkat, fel kell tárnunk családunk múltját. 

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjaiEz gyakran nem egyszerű feladat, mert sok titkot, kimondatlan feszültséget hurcolunk magunkkal, és adunk tovább generációról generációra. A tabutémák pedig megakadályozzák, hogy egészségesen és őszintén kapcsolódjunk egymáshoz és önmagunkhoz.

Ebben a könyvben szeretném végigvezetni az olvasót egy transzgenerációs önismereti úton, hogy saját életében tetten érhesse és helyrehozhassa a múltból megörökölt negatív érzelmi viszonyulásokat és viselkedési mintákat.”  

 Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai 


1956 KARCAGON - TÖRTÉNELMI PÁLYÁZAT

Kedves Diáktársaim!

Jó hete beszéltem Kisari Katalinnal, gimnáziumunk igazgatóhelyettesével, akivel hagyományosan jó kapcsolatunk alakult ki a B. Major tanárúr emléktáblája maradék pénze jutalmazásra fordításában.

Miután az új témában is analóg akciót gondoltunk, megkértem, hogy segítsen előmozdítani az 56-os emlékművünk kapcsán a maradék pénzünk tervezett felhasználását. (Ami köztudottan az alkotó, Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász jóvoltából keletkezett.)

Valószínűleg ennek eredményeként hamarosan javaslatot kaptam Tóth Barna igazgató úrtól a pályázat formájára.

Gyors egyeztetést követően ez a mellékelt alakban kerül kiírásra.

Az átutalás Cséti Imre részéről hasonlóan történik majd, mint szokott a B. Major emléktábla maradék pénze esetén.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK titkár 


Baráti Körünk 2020. jan. 9.-i összejövetelén Dr. Bartha Júlia néprajzkutató és turkológus, a szolnoki Damjanich János Múzeum nyugalmazott néprajzi osztályvezetője volt a vendégünk.

A turkológiának Karcagon komoly gyökere van, amit Németh Gyula és Mándoky Kongur István neve is fémjelez.

Júlia eddigi életműve is igen nagyon gazdag, kb. 150 tételben sorolják fel könyveit, cikkeit, szerkesztői munkáit.

Dr. Bartha Júlia előadása a Karcagi Öregdiákok találkozóján

Jelen előadásának címe: Keleti örökség a Kunság népi kultúrájában, amit a hallgatóság nagy érdeklődéssel figyelt.

Az előadás képekben gazdag anyaga itt is megtekinthető.

Dr. Bartha Júlia előadása a Karcagi Öregdiákok találkozóján
Programunk szerinti 2019. december 5.-i összejövetelünkön Dr. Wolf György fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete Elméleti Osztályának vezetője tartott asztrofizikai előadást "A világegyetem kezdetei" címmel a világegyetem keletkezéséről, múltjáról, fejlődéséről, valamint jövőbeni kilátásairól. 

Az előadás kivonatát megkaptuk, és itt olvasható.

Az elvont témát a résztvevők pisszenés nélkül hallgatták végig, de azt követően sok kérdéssel ostromoltuk az előadót.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2019. dec. 5-i összejövetele

Jól sikerült rendezvényünkön örömmel tapasztalhattuk két fiatalabb személy tagként való csatlakozását is körünkhöz!

 A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2019. dec. 5-i összejövetele 


Cséti Imre meglátogatta az október 5-én a Gimnáziumunkban az 56-os forradalom miatt meghurcoltaknak állított emlékmű két olyan szereplőjét, akik sajnos az avatáson nem tudtak részt venni.

Demény Lajost, aki negyedikes gimnazistaként börtönbüntetést is szenvedett, az újszászi intézetben kereste fel:

Demény Lajos az újszászi intézetben

Majd második alkalommal Lajos osztálytársa, Lévai Sándor is csatlakozott Imréhez, és az emlékmű avatásán készült fotókat is vittek neki:

Demény Lajos és Lévai Sándor az újszászi intézetben

Vadon Tündét pedig, akit kicsaptak és a továbbtanulását megakadályozták, budapesti otthonában látogatta meg:

Vadon Tünde budapesti otthonában


A 2019/20-as programunk szerint, novemberi összejövetelünkön Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész, a Képzőművészeti Főiskola docense volt a vendégünk. 

Ennek keretében, bemutatkozásaként levetítettük a róla készült videót

Ezt követően elmagyarázta azt a színes ablaküveg készítési technikát, amit több  templom színes ablakainak készítésénél is alkalmazott. 

Ezek közt is kiemelkedő a dunaújvárosi templom ablakainak, magyar történelmi személyeket is ábrázoló sorozata.

Végül, karcagi gyökereivel kapcsolatos beszélgetésre került sor, hiszen édesapja a gimnáziumunk matematika-fizika tanára volt a háborúban elestéig, édesanyja pedig tanítónőként tagjainkat is tanította, ő maga pedig a Pócs iskolában egy tanévig  Bihari László osztálytársa volt. De számos neves karcagi felmenővel, rokonnal (lelkész, polgármester, stb.) is rendelkezik.

  


Emléktábla avatás

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adósságát kívánta törleszteni azzal, hogy az 1956-os forradalomban játszott szerepük miatt meghurcolt tanároknak és diáktársaknak emléket állít egykori iskolánkban. Szathmáry István riportja Bihari Lászlóval az előzményekről.

Az emlékmű Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész műtermében elkészült, majd október első szombatján, a szokásos karcagi találkozónk alkalmával tartott ünnepi közgyűlésünkön sor került a leleplezésére, melyen az öregdiákok mellett sok hozzátartozó is részt vett.

Itt olvasható Bihari László titkár bevezetője.

Cséti Imre emléktablója.

Az eseményről a Jász-Nagykun-Szolnok megye nyomtatott napilapja, az Új Néplap is beszámolt. Szathmáry István cikke a lap  internetes oldalán is olvasható.

Köszönjük Filep István fotóit az emlékmű avatásáról (a két oldal képeit külön-külön lehet végiglapozni).

Az emlékművet Gimnáziumunk is megkoszorúzta:

A Gimnázium diákjai megkoszorúzzák az 1956-os emléktáblát


Programváltozás!

Meghívó és a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja 2019/2020-ra.


Meghívó rendkívüli közgyűlésre

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre elnöke, Vadai Mihály Zsolt kezdeményezésére, Cséti Imre választmányi tagunk e-mailes körlevélben fordult a tagsághoz egy rendkívüli közgyűlés összehívása céljából.

A Baráti Kör elnökségének tagjai (Vadai Mihály Zsolt elnök, Király Csaba gazdasági vezető és Bihari László szervezőtitkár) ezzel összhangban és egyetértésben egybehívják a rendkívüli közgyűlést, hogy ennek témáival ne terheljük az októberi ünnepélyes emléktábla avatást.

Időpontja (mint a körlevélben): 2019. szeptember 5-én (csütörtökön) 14 óra

Helye (mint a körlevélben): Bp. VIII. ker. Ötpacsirta u.2. Építész Pince

Témái:

 1. A vezetőség (elnökség, FB és választmány) megválasztása
 2. Választmányi tagok reszortjának tisztázása (honlap, levelezés, jogi háttér, stb.)
 3. Alapszabály pontosítása
 4. Beszámoló az emléktábla állítás helyzetéről
 5. Más aktuális kérdések

Minden tagunk megjelenésére számítunk.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Arra az esetre, ha a közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, újabb közgyűlést hívunk össze, az eredeti közgyűlés napján 14:15 időpontra, a fenti helyszínre. Az újabb közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Vadai Mihály Zsolt

elnök


Elhunyt L. Kiss János (1938 - 2019) agrármérnök, akit az 1956-os forradalom után kicsaptak a gimnáziumból, majd börtönbe zártak, de Ő nem adta fel, s bár küzdelmes élete során magasra jutott, Kiskunlacházán volt TSz elnök, majd vezérigazgató - sokat dolgozott és sok embernek segített - nagyon szerették, az emléktábla leleplezését már nem érhette meg.

Gyászjelentés, Börzsönyi János tiszteletes gyászbeszéde, nekrológ, szakmai önéletrajz.


2019. évi könyvjutalmak és emléklapok B. Major László tanár úr emlékére

Gimnáziumunk kiemelkedő teljesítményű diákjai tudásuk elismeréseként 2013 óta részesülnek jutalomkönyvekben és emléklapokban.

Kisari Katalin tanárnő, a matematikai munkaközösség vezetője, idén is eljuttatta hozzánk a matematikában jeleskedő diákok nevét és az általuk elért eredmények listáját.

Az idei díjazottak: Cséti Gabriella és Csontos György 11. C, Ferenczi József és Józsa Szabolcs 10. C, Szabó Éva Mária és Pető Zsolt 9. C osztályos tanulók, akik a 2018-2019. tanév során öregbítették Gimnáziumunk hírnevét. Ezúton is gratulálunk nekik!

 A jutalomkönyvek és emléklapok az alábbi képen tekinthetők meg:

B. Major emlék díjasok a 2018-2019-es tanévben 


Lakatos Miklós iskolatársunk „A magyar Duna- és tengerhajózás története” címmel, 2019. május 9-én tartott rendkívül érdekfeszítő és tanulságos előadása már itt, a holnapunkon is elolvasható. (Mivel a dokumentum mérete igen nagy, 48 MB, ezért a letöltéséhez nem kevés türelem kell, de megéri!)


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja  2019/2020-ra.

Találkozóink időpontjai:

  · 2019. okt. 5. szombat, 11 óra.

  · 2019. nov. 7. csütörtök 14 óra

  · 2019. dec. 5. csütörtök 14 óra

  · 2020. jan. 9. csütörtök 14 óra

  · 2020. febr. 6. csütörtök 14 óra

  · 2020. márc. 5. csütörtök 14 óra

  · 2020. ápr. 9. csütörtök 14 óra

  · 2020. máj. 7. csütörtök 


Az  ARCHÍVUM  menüpont alatt megnyitható "Írások és könyvek" oldalon helyet kapott Dr. S. Kovács Ilona néprajzkutató érdekes és látványos, "A karcagi fedeles kun kapu" című, a magyar népművészet kevésbé ismert táji stílusát bemutató prezentációja. Ebben a kun kapu megjelenési változatait a Néprajzi Múzeum Rajzgyűjteményéből, Novák József Lajos rajztanár Karcagi kapukról készült rajzai alapján ismerhetjük meg. 


PROGRAMVÁLTOZÁS:

2019. május 9-én csütörtökön, 14 órakor, a Budapest Építész pincében Lakatos Miklós iskolatársunk tart előadást „A magyar Duna- és tengerhajózás története” címmel. 


2019.01.10. Öregdiák találkozó, Varga Mihály

Kedves egykori Iskolatársaim!

Az ismételt invitálásunk eredménnyel járt, és öregdiákságunk január 10-i összejövetelét megtisztelte jelenlétével és előadásával Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő.

Az öregdiákok elnökének, Vadai Mihály Zsoltnak a köszöntése után miniszterelnök-helyettes úr bevezetésként beszélt tanulmányairól, pályájáról, családjáról (ahol 4 gyermekével az óvodától az egyetemig érdekeltek), még jelenlegi olvasmányairól is.

Majd diagramokkal alátámasztott, "Összefoglaló az aktuális gazdasági eredményekről" című előadásában bemutatta azt a gyökeres fejlődést, ami a 2008-as csőd közeli helyzettől napjainkra elért eredményekig vezetett.

A bemutató után főleg mezőgazdasági jellegű kérdésekre válaszolt Varga Mihály, majd kötetlen, számos karcagi élményt és emléket felidéző beszélgetéssel folytatódott a találkozó.

Az összejövetel végén Bihari László titkár jelezte, hogy az 56-os forradalom miatt meghurcolt tanáraink-diáktársaink emléktáblájával kapcsolatos felhívásunk Pánti Ildikó képviselőasszony jóvoltából havi két alkalommal fog megjelenni a Karcagi Hírmondóban, és egyúttal mindenkit felkért ügyünk eszmei és anyagi támogatására.

Kár, hogy a kedvezőtlen téli útviszonyok miatt idősebb társainkból többen nem vállalkozhattak a részvételre.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK titkár

Az eseményen készült fényképek

 


FELHÍVÁS

Kedves Iskolatársunk!

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úrnak és igazgatójának, Tóth Barna igazgató úrnak a jóváhagyását elnyerve emléktáblát kívánunk állítani az 1956-os forradalomban játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és diáktársainknak. 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetőségének felhívása itt olvasható...


A 2018. nov. 8-i találkozónkon (meghívott előadónk távollétében) Bihari László prezentációjában (MAORT_Per.pptx, 40MB) Papp Simonról, Buda (Breuer) Ernőről és a magyar olajipar történetéről emlékezett meg. 

Előadásomat elhunyt sógorom, Farkas Zoltán emlékére szánom.

Neki is kijutott az üldöztetésből, gyerekként családjával internálták. Aztán az olajipar szerelmese lett, a MOIM-nál dolgozott. Az előadásomhoz felhasznált irodalmat jó részét tőle kaptam.

Ő biztosan színesebben mondaná el.

 

 

 

  


A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének 2018. október 6-án, Karcagon megtartott közgyűlésének dokumentumai: Elnökségi Tájékoztató, Felügyelő Bizottság jelentése, 2017. évi pénzforgalmi jelentés 


KEDVES GIMNÁZIUMI ISKOLATÁRSAINK!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hagyományosan október első szombatján megtartotta gimnáziumunkban közgyűlésként is szolgáló összejövetelét, melyet az iskolafenntartó nt. Koncz Tibor esperes úr is megtisztelt részvételével, és köszöntötte az egybegyűlteket.

Pánti Ildikó a polgármesterúr képviseletében szólt a város fejlődéséről. Kisari Katalin gimnáziumi igazgatóhelyettes prezentációval mutatta be egykori iskolánk működését... Ezeket az előadásokat a diákok által szavalat és éneklés keretezte.

Ezután került sor a tulajdonképpeni közgyűlésre, ahol elnökünk, Vadai Mihály Zsolt beszámolt éves tevékenységünkről. Ezt követően (ismét) a baráti kör titkárává választották Bihari Lászlót.

Iskolánk pogácsával és kávéval vendégelte meg a résztvevőket. Összejövetelünk végeztével a Kaiser étteremben fogyasztottuk el a szokásos birkapörköltöt.

NAGYON HIÁNYOZTATOK, LEGKÖZELEBB REMÉLJÜK NEM HAGYJÁTOK KI!

Daróczi Erzsike fotói a találkozóról.  

 


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja 2018/2019-re.

Találkozóink időpontjai:

  · 2018. okt. 6. szombat, 11 óra

  · 2018. nov. 8. csütörtök 14 óra

  · 2018. dec. 13. csütörtök 14 óra

  · 2019. jan. 10. csütörtök 14 óra

  · 2019. febr. 7. csütörtök 14 óra

  · 2019. márc. 7. csütörtök 14 óra

  · 2019. ápr. 11. csütörtök 14 óra 


2018. évi könyvjutalmak és emléklapok B Major László tanár úr emlékére

Immár hagyomány, hogy B Major László emléktáblájára Bihari László által gyűjtött, és Cséti Imre által őrzött pénz maradékát 2013 óta a matematikában jeleskedő diákok jutalmazására fordítjuk. Ebben legfőbb támaszunk Kisari Katalin tanárnő, a matematikai munkaközösség vezetője, aki a díjazottak kijelölése mellett részükre a jutalomkönyveket is beszerzi, és évről-évre gondoskodik az ehhez járó szép kiállítású emléklapokról is.

Az idei díjazottak: Kovács Tibor Benedek 11. C, Debreczeni László 11. C, Halasi Péter András 11. C, Csontos György 10. C, Cséti Gabriella 10. C, Ferenczi József 9. C és Dúzs Enikő Annamária 9. C osztályos tanulók. Hogy a díjat méltán érdemelték ki, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az elért eredményeik listája.

A jutalomkönyvek és emléklapok a csatolt képeken tekinthetők meg.

 

 További képek a Bihari László szerkesztette  Karcagi Gimi oldalon láthatóak.


Meghalt Szőllősi János, Karcag város Pro Urbe díjasa, a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének örökös elnöke (1929-2018). Gyászjelentés. A temetésen elhangzott búcsúztató beszédek hangfelvétele, és kiegészítve képekkel, sőt videóval (Cséti Imre és dr. Mile Sándor felvételeiből összeállította: Dévai Huba). Életútjáról írott személyes, 2012 áprilisi beszámolója a Gimnázium honlapján olvasható. Ennek zárószava:

„Vargabetűt” leíró életutam ’egyenesbe hozásához’, ennek akarásához, mellém szegődött néhány egyszerű, igaz ember, a szerencsecsillagom, a Családom. Törekedtem hasznossá lenni. Ennyire sikerült.

2012. április 11. Szőllősi János.


Kossuth díjat kapott Györfi Sándor szobrászművész. GRATULÁLUNK! (2007-ben megjelent albuma az "Archívum/Írások és könyvek" menüpontban látható)

Kitüntetést kapott Pánti Ildikó nyugalmazott igazgatónő.


Vass István Zoltán előadása 2018. február 6-án (1 óra),

     Mile Sándor fotói 


Domjánné Nagy Tünde tanárnő és Éliás János végzős diák előadásai (egy videó) iskolánk könyvtáráról.


Elhunyt Dr. Magyar Kálmán (1933-2017) orvosprofesszor. Életútja (1 óra 40 perces film), gyászjelentés, nekrológ.


Videó a 2017. október 7-i Öregdiák találkozóról. A felvételeket a Gimnázium készítette. 2017. október 7-i fotók


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja 2017/2018-ra


Kopasz Árpád jóvoltából megnézhetjük a Vizsolyi Biblia előkerült példányát


2017. május 11-én Bihari László tartott előadást a Reformációról (50 perc)


2017. április 6-án Kovács Miklós egyetemista tartott előadást "Tilalmas régen és ma: a paradicsom kapujában és a pokol tornácán" címmel (16 perc).


2017. március 9-i előadás "A magyar ízek titkairól" (Kopasz Árpád). Első rész (28 perc), második rész (1 óra 14 perc).


Oscar-díjas "Mindenki" című magyar kisfilm! Ide kattintva megnézhető.


 Gratulálunk Prof. Dr. Pintér Sándor Öregdiáknak! Nézzük meg a Szeged TV félórás filmjét!


Berta Márton művész-tanár úr előadása, és 75 éves korában készített TV-film


Elnökségi Tájékoztató az Öregdiákok Baráti Körének Civil Társasággá alakulásáról


Bihari László előadása Pávai Vajna Ferencről (2016. december 16.)

Az előadás alatt (Mile Sándor és Dévai Huba által) készített fotók


2016. október 1.: Öregdiák találkozó (Gimnázium fotói)


2016. október 1.: Öregdiák találkozó (1 óra 41 perc, Gimnázium felvétele)


   

Copyright © 2016. All Rights Reserved.